זינוק של 19% במספר מפוטרי הקיץ ב-2019 – כך עולה מנתונים חלקיים שמפרסם היום (חמישי) שירות התעסוקה. לפי הפרסום, מה-20 ביוני ועד סוף יולי התייצבו בלשכות התעסוקה 14,956 איש ואישה שציינו כי עבודתם הופסקה, אך הם צפויים לחזור למקום עבודתם לאחר חופשת הקיץ. בשנה שעברה עמד מספר מפוטרי הקיץ בתקופת הזמן המקבילה על 12,132, ובשנת 2017 התייצבו בלשכות התעסוקה 9500 עובדים בלבד. כאמור, מדובר בנתונים חלקיים שאינם כוללים את חודש אוגוסט ואת 20 הימים הראשונים של חודש יוני, כך שבחינה מעמיקה של התופעה ניתן יהיה לערוך רק בסוף הקיץ.

"מנתוני אמצע תקופת הקיץ עולה כי תופעת 'מפוטרי קיץ' מתרחבת" מסר רמי גראור, מנכ"ל שירות התעסוקה. "זו תופעה מדאיגה בה מפטרים עובדים לחודשי הקיץ ומעסיקים אותם שוב עם סיומו, על מנת לקטוע את הרצף התעסוקתי. על מנת להקל עליהם הודענו כי יכולים להתייצב בלשכות התעסוקה רק פעם אחת במהלך התקופה. אני קורא למעסיקים לשמור על זכויות עובדיהם ומייחל לראות את התופעה מצטמצמת". מידע נוסף על זכויות עובד שפוטר באופן זמנית לתקופת הקיץ ניתן למצוא באתר שירות התעסוקה.

'פיטורי קיץ' היא תופעה מוכרת בחודשי יוני, יולי ואוגוסט,  של פיטורים תקופתיים וזמניים, שלא מתוך כוונה להפסיק את העסקת העובד, אלא רק על רקע אי פעילות או ירידה בפעילות של מקום העבודה. התופעה נפוצה לרוב במערכת החינוך בחודשי הקיץ הן בקרב עובדי הוראה והן בקרב עובדים נלווים למערכת החינוך. תופעה זו פוגעת על פי רוב בזכויותיהם המצטברות של העובדים שכן היא מאפשרת למעסיקים להימנע מיצירת רצף תעסוקתי לעובדים, וכן להמיר את הוצאות השכר בחודשי הקיץ בדמי אבטלה המשולמים על ידי המדינה.

עוד פרסם שירות התעסוקה כי בין ה-20 ביוני 2019 ל-31 ביולי, התייצבו בלשכות כ-111,699 דורשי עבודה תובעי דמי אבטלה – עלייה בשיעור של כ-9% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, אז עמד מספרם על 101,833.