ההסתדרות הרפואית הנחתה את המתמחים בבתי החולים הפסיכיאטריים להפסיק לבצע עבודות קליטה אדמיניסטרטיבית החל מה-1.9.19. בנוסף, במכתב שנשלח בשם ההסתדרות למשרד הבריאות ולמנהלי בתי החולים הפסיכיאטריים, דרש יו"ר ארגון עובדי המדינה, ד"ר זאב פלדמן, כי תופסק ההנחיה לבצע פעולות אלו.

במכתבו כתב פלדמן כי עולה שוב ושוב מצד המתמחים שהם נדרשים לבצע עבודת קליטה של מטופלים, הנפקת מדבקות, פתיחת תיקים וגיליונות רפואיים ומילוי טפסי קבלה, וכל זאת לדבריו, בניגוד לנוהל של משרד הבריאות, על פיו מי שאחראי על תהליך הקליטה היא המזכירה הרפואית.

"ארגון רופאי המדינה פנה לא אחת בנושא אל משרד הבריאות לצורך הבהרה כי ביצוע מטלות אדמיניסטרטיביות כמפורט לעיל הנו בזבוז משווע של משאבים רפואיים ואינו מהווה חלק מעבודת הרופא והמתמחה בפרט. עוד דרשנו ממשרד הבריאות שיפעל "לסתימת החורים" בצוותים האדמיניסטרטיביים בדרך של קליטת כוח אדם נוסף ולא בדרך של גלגול המטלות אל הרופאים, אשר גם כך מצויים במצב של תת ספיקה. יתרה מכך, הארגון אף הנחה את המתמחים שלא לבצע את עבודת הקליטה האדמיניסטרטיבית כגון הנפקת מדבקות ורישום המטופל במערכת החל מיום 1.9.19".