ניצחון לתעשייה הישראלית – הפסד למשרד האוצר. בית המשפט המחוזי בירושלים פסק היום כי החלטה של ועדת המכרזים במשרד האוצר שלא להעדיף תוצרת הארץ תבוטל. משרד האוצר חויב למעשה להוציא מכרז חדש, ואף חויב בהוצאות המשפט.

משרד האוצר (צילום: דבר ראשון).

 בבסיס העתירה שהגישו החברות טלדור כבלים ומערכות בע"מ ופיברנט בע"מ, עומד מכרז שפרסם משרד האוצר באוגוסט 2018 להקמת מערכות תקשורת שישמשו את משרדי הממשלה. המכרז המדובר שילב מרכיב של אספקת והנחת תשתיות וכן של שירות התפעול השוטף של אותן התשתיות.

כאן מתחילה התסבוכת המשפטית. על פי החוק, במכרזים ממשלתיים שעניינם רכישת טובין חלה חובה על הממשלה להעדיף רכישת מוצרים תוצרת הארץ. במכרזים שעניינם אספקת שירותים החוק לא מחייב את הממשלה להעדיף תוצרת הארץ. מאחר והמכרז כלל גם רכיב של רכישת טובין וגם רכיב של מתן שירות, בוועדת המכרזים פירשו את החוק כך שאין צורך להחיל על המכרז העדפה של תוצרת הארץ.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

החברות טלדור ופיברנט, חברות ישראליות המעסיקות מאות עובדים, מייצרות את הרכיבים הנדרשים לשם הקמת מערכות התקשורת המדוברות. החברות קיוו כי מי שיזכה במכרז יעשה זאת בזכות התחייבות לרכוש לפחות חלק מהמוצרים הדרושים לעמידה בתנאי המכרז מחברות ישראליות. יש לציין כי במכרזים מורכבים מהסוג הזה, הקבלנים שזוכים במכרז 'משרשרים' את הדרישה להשתמש במוצרים תוצרת הארץ לספקים שלהם. ברגע שהפרשנות של משרד האוצר קבעה כי המכרז לא מחויב לעמוד בתנאי העדפה לתוצרת הארץ, איבדו טלדור ופיברנט את היתרון שהחוק מקנה להם כספקיות ישראליות.

לאורך המשפט ביקש השופט, דוד גדעוני, מנציגי ועדת המכרזים להסביר מדוע לא פוצל המכרז לשני מכרזים, האחד לאספקת הטובין והשני למתן השירות. גדעוני ביקש מהוועדה להסביר מדוע בחרה שלא להחיל על המכרז את החוק להעדפת תוצרת הארץ. בפסק הדין קובע השופט גדעוני כי הוועדה לא הצליחה לספק הסברים משכנעים וגם כשנימקה את החלטותיה בהמלצות של מומחים לעניין, נכשלה בהצגת דו"חות או תהליכי בדיקה שנעשו על ידי הוועדה או על ידי מומחים מן החוץ.

בשורה התחתונה החליט השופט גדעוני לפסול את המכרז ולמעשה לחייב את הממשלה בפרסום מכרז חדש שבו תינתן העדפה לתוצרת הארץ. בנוסף פסק השופט כי על המדינה לשלם לעותרות הוצאות משפט בסך 25,000.