יום הפיל הבינלאומי, המצוין היום (שני), הוא זמן טוב לשאול האם שנהב (שיני הפיל היוקרתיות והיפות) הן עדיין מוצר צריכה לגיטימי. אוכלוסיית הפילים בעולם הולכת ונכחדת, לא עזרה לכך והעובדה שלאורך השנים שימשו שיני פילים ושיני ממותות (או שיני פילים שהוצגו כשיני ממותות) להכנת כלים ותכשיטים שהניבו רווחים גבוהים לסוחרים בהם.

למאמץ לשמור על אוכלוסיית הפילים העולמית הצטרפה השבוע רשות הטבע והגנים, שהכריזה כי תחמיר את מדיניות הסחר וההחזקה של שנהב בישראל. במסגרת המדיניות החדשה תותר החזקה של שנהב ישן (שמקורו לפני 1976) אך ייאסר ייבוא וייצוא, וגם סחר פנים-ארצי, של כל שנהב פילים ושנהב ממותות.

שנהב (shutterstock)

סחר בשנהב מייצר אוטומטית מוות של פילים. בעולם ניסו להתמודד עם כך על ידי הגבלת הסחר הבינלאומי, במסגרת האמנה בדבר הסחר הבינלאומי במינים של בעלי חיים וצמחי בר המצויים בסכנה (CITES). ישראל חתומה על האמנה, ולכן גם החוק הישראלי מגדיר כל העברה בינלאומית (כלומר, ייבוא, ייצוא וייצוא חוזר), כ"סחר" ולכן מחויבת בהיתר מרשות הטבע והגנים.

ברשות הטבע והגנים מציינים כי הסחר, החוקי והלא-חוקי, בשנהב הפילים פוגע באוכלוסיותיהם בארצות המקור. לאורך השנים ננקטו גישות שונות באשר לסחר החוקי בחומר הגלם היוקרתי. ב-1989 אמנת CITES קבעה הקפאה (מורטוריום) עולמית על סחר בשנהב שנמשך כעשור. לאחר מכן, החליטו המדינות החתומות עליה כי הסדרת הסחר החוקי תביא לצמצום הפגיעה בפילים בארצות המקור ואישרו סחר חוקי מצומצם, בפעם הראשונה בשנת 2000 ושוב ב-2008 (ישראל, חשוב לציין, הצביעה נגד פתיחת הסחר).

עם השנים התברר שפתיחת הסחר החוקי בשנהב העלתה את הביקוש במזרח הרחוק וחיזקה את התפיסה שמדובר במוצר צריכה מקובל ורצוי, דבר שתרם לעליה ניכרת של ציד לא חוקי בפילי בר. התפתחות מצערת זו הביאה את המדינות החברות באמנה שלא להתיר שוב את הסחר הבינלאומי למטרות מסחריות והמליצו גם על הימנעות מסחר פנים ארצי (האמנה תקפה רק לגבי סחר בינלאומי ולכן יכולה רק להמליץ בנושאים מקומיים, ולא לקבוע). בשנים האחרונות יותר ויותר מדינות מאמצות את ההמלצה, במטרה להפחית את הביקוש לשנהב ולצמצמם את התפיסה מדובר במוצר מקובל. המדיניות החדשה שנוקטת הרשות בישראל מאמצת גישות אלה ומגדירה את הקווים המנחים לסחר ואחזקה בשנהב פילים וממותות בישראל.

פיקוח ואכיפה על שנהב. (קרדיט: רשות הטבע והגנים)

במסגרת המדיניות החדשה תיעשה הפרדה והבחנה, בהתאם לקבוע גם באמנת CITES, בין "שנהב ישן" שמקורו לפני שהמין נרשם בנספחי האמנה לעומת "שנהב חדש" שמקורו אחרי שהחלה הגנת האמנה על המין. התאריכים הקובעים יהיו 1 ליולי 1975 לגבי הפיל האסיאתי ו-26 לפברואר 1976 לגבי הפיל האפריקאי.

הרשות תנפיק היתרים מיוחדים לסחר למטרות מסחריות של שנהב במקרים בהם מדובר בשנהב ישן בלבד וכאשר הוא מהווה חלק קטן של הפריט כולו בצורת קישוט או תוספת, כגון, סכין גילוח עם ידית שנהב, או פסנתר עם מקלדות העשויות משנהב.

רשות הטבע והגנים תאסור גם כל ייבוא, ייצוא וייצוא חוזר למטרות מסחריות של שנהב פילים ושל תוצרים אחרים הדומים במראה לשנהב פילים (כגון שנהב ממותה) ללא קשר למוצאו ו/או לגילו של השנהב.  ייבוא, ייצוא וייצוא חוזר למטרות לא-מסחריות של שנהב חדש וישן יותרו בתנאים מגבילים מאוד למטרות הסברה ומחקר בלבד.

המדיניות החדשה תכנס לתוקף בעוד כשנה וחצי על מנת לתת לציבור ולסוחרים זמן להיערך ולהשלים את היערכותם בנושא. עד אז יוּתר סחר בשנהב באמצעות היתר מרשות הטבע והגנים, בהתאם למדיניות הקיימת. אחרי החלת המדיניות החדשה ב- בינואר 2021 יוּתר לציבור להחזיק בשנהב פילים וממותות בתנאי שנמצא אצלו ערב כניסת המדיניות החדש לתוקף, אך לא יותר לציבור לסחור בו.