רשות החשמל מפרסמת הצעת החלטה לשימוע בדבר העקרונות להליך תחרותי ראשון מסוגו המשלב אגירה במתקנים פוטו וולטאיים. ההליך התחרותי צפוי להתקיים לקראת סוף השנה ובמסגרתו יוגשו הצעות להקמת מתקני ייצור בטכנולוגיית PV בשילוב יכולת אגירה של ארבע שעות לפחות, כאשר ההצעות יהיו עבור מחיר האנרגיה שתימכר למנהל המערכת.

לפי הרשות, שילוב מתקני אגירה במתקנים פוטו וולטאיים מאפשר מיצוי טוב יותר של גודל החיבור ושל רשת החשמל ויאפשרו הגדלה משמעותית של כמות האנרגיה הירוקה המופקת מכל מתקן סולארי, כאשר הדרישה לארבע שעות אגירה מאפשרת לאותם מתקנים למעשה להוות תחליף להספק קונבנציונלי בהיקף דומה, בניגוד למתקנים סולאריים רגילים שהקמתם כמעט ואינה חוסכת את הצורך להקים הספק קונבנציונלי במקביל.

הצעת ההחלטה מפרטת את האופן בו יפעלו אותם מתקנים, כאשר מחד נקבע כי המתקן  יוכל להזרים אנרגיה לרשת בכל שעות היממה ומנגד נקבע כי מנהל המערכת יוכל לדרוש הזרמת אנרגיה לרשת בהיקף מינימלי בשעות בהן יש לו צורך.

סנונית ראשונה לשילוב  אגירת חשמל במשק האנרגיה

ברחבי העולם המפותח, השילוב של מתקני אגירה ברשת אינו רק פיילוט, אלא תחום מתפתח במהירות, כאשר המחירים בו כבר החלו לרדת. בעוד המכרז הישראלי מתאר מתקנים של מגהואטים בודדים, בלוס אנג'לס נערכים למתקן אגירה גדול בהיקף של 150 מגה-ואט. עלויות האגירה מאפשרות כבר כיום לשילובים כאלו לדחוק החוצה שיטות ייצור מזהמות, כולל ייצור חשמל בגז בתצורות היותר יעילות שלו. בשלב ראשון מחליפים מתקני האגירה תחנות כח מסוג "פיקריות", המיועדות להפעלה מספר מצומצם של שעות בשנה. תעריפי החשמל הסולרי בשילוב אגירה יכולים כבר היום להיות כלכליים יותר מאשר ייצור חשמל בגז גם באופן קבוע.

מחד, משק החשמל הישראלי מסוגל לקלוט כמויות גדולות של מתקני ייצור מכל הסוגים, בשל הכוונה לסגור ייצור בפחם ולגרוט תחנות כח ישנות. מנגד, עצם פליטת המזהמים והפחמן הדו חמצני לאוויר כתוצאה מייצור חשמל מזהם מקטינה את יעילות הפנלים הסולריים, בשל הקטנת החשיפה של הפנלים הסולריים לקרינת השמש. במקביל, התחייבות הרכישה שמתקני אנרגיות מתחדשות נהנים מהן, פוגע בכלכליות של הפעלת תחנות כח בגז, בשל משטר הפעלה תנודתי יותר. לכן, ברמה העקרונית, כן מתקיימת תחרות מסוימת בין הטכנולוגיות.

ללא ניטרליות טכנולוגית

יזמים הסבורים שאנרגיות מתחדשות יכולות להוות חלופה שוות ערך לאנרגיה מזהמת עדיין לא רשאים להתמודד איתה באופן ישיר. המכרזים של רשות החשמל מיועדים לסוגי אנרגיה שונים ולחוד. עדיין לא יצא מכרז לייצור חשמל, אשר מבוסס על ניטרליות טכנולוגית, כך שהוא מאפשר ליזמים לבחור את הטכנולוגיה בהם ייצרו חשמל, ובכך להביא לידי ביטוי של ממש את הירידה במחירי אגירת החשמל והייצור הסולרי, כהתמודדות ישירה מול ייצור חשמל מזהם.

הציבור, אגב, מוזמן להתייחס לשימוע עד תאריך ה-9.9.2019 בשעה 12:00. את ההתייחסות יש להגיש לגב' אסנת מרום (פקס 02-6217183 טלפון 02-6217109) או למייל osnat@pua.gov.il. על מגיש ההתייחסות לוודא אישור קבלת ההתייחסות מגב' אסנת מרום.