שר הרווחה והשירותים החברתיים חיים כץ הודיע היום (שלישי) כי החליט על הקמת קרן הלוואות למשפחות שנקלעו לקשיים כלכליים ואינן יכולות לפרוע חובות, זאת במטרה לצמצם חובות בקרב אוכלוסיות רווחה ולמנוע נטילת הלוואות בריביות מוגזמות. 

בתור התחלה, תינתן ההלוואה לכ-300 משפחות המוכרות למשרד הרווחה שהוכיחו את יכולתן להחזיר את החוב. המשפחות להן תינתן ההלוואה, שגובהה המקסימלי יעמוד על 50 אלף ש"ח, יהיו זכאיות לקבלת ליווי משפטי וכלכלי במקביל לליווי סוציאלי. בנוסף, לכל משפחה יוצמד יועץ פיננסי האמון על הגעה להסדר עם הנושים. קרן ההלוואות תפרע את החוב, ובתמורה המשפחה תתחייב להחזר חודשי בסכום קבוע. כאשר יפרע החוב תוחזר למשפחה כל הריבית ששולמה בתוספת מענק ממשרד הרווחה בגובה הריבית שנצברה. כך שמשפחות שהתחילו את הליווי עם חובות של עשרות אלפי שקלים והיו על סף פשיטת רגל, יגיעו לעצמאות כלכלית עם חסכון של אלפי שקלים.

הערכת גורמי המקצוע במשרד הרווחה היא כי שווי הקרן בשלב הראשוני תעמוד על כ-5 מליון ש"ח. הקרן תתבסס על שיתוף פעולה עם משרדי ממשלה נוספים וגופים עסקיים וחברתיים.

השר כץ ציין כי "המטרה היא לאפשר למשפחות מודרות אשראי, עצמאות כלכלית ואף צבירת חסכון בתום התהליך. כיום משפחות נאלצות לקחת הלוואות בריביות דרקוניות שנעות בין 18%-15% וברגע מצוקה לפנות לשוק האפור והיכנס לבור תקציבי ללא מילוט. אנחנו הולכים למודל אשראי המתבסס על תהליך שיקומי סוציאלי-כלכלי שיוציא את המשפחות ממעגל החובות האינסופי".

נתונים שפרסם משרד הרווחה והשירותים החברתיים מלמדים כי בשנת 2015 כשליש ממשקי הבית טופלו במחלקות לשירותים חברתיים על בסיס נזקקות, עוני, קשיי הכנסה ותעסוקה ורובם אף סבלו ממצב של 'סחרור חובות' – בו חוב אחד מייצר חובות מול גורמים אחרים ומפר את האיזון הכלכלי של האדם.

עוד נמסר מהמשרד כי כ-700 אלף ישראלים נמצאים בהליכי גבייה מול ההוצאה לפועל וכ-50% מהם עם תיק אחד בלבד. כ-60% מהנושים משתייכים לשירותים פיננסים או לתקשורת. לזאת מתווסף הנתון כי לכ-92% מהחייבים אין ייצוג משפטי לעומת 93% מהנושים המיוצגים על ידי עו"ד.