בית הדין לעבודה יקיים היום (ראשון) דיון נוסף בעניין סכסוך העבודה של האחיות על עומס המטלות עליהן. האחיות, שהחלו בעיצומים לפני חודשיים וחצי, נמנעות מלבצע מטלות הקשורות במילוי טפסים ושאלונים ממוחשבים שהתווספו לעבודתן – ואינם פוגעים כלל מטופלים ובמאושפזים. הדיונים בבית הדין לעבודה החלו לאחר שלפני כשבועיים פתחו האחיות בשביתה כללית שנמשכה יום אחד, במחאה על כוונת המדינה לפגוע בשכרן בעקבות העיצומים. השופטת אריאלה גילצר-כץ הורתה על הפסקת השביתה ופתיחה במו"מ, אך התירה לאחיות להמשיך בעיצומים. בפגישת מו"מ שהתקיימה למחרת נקבע כי שכרן של האחיות לא יקוצץ בעקבות העיצומים.

בתגובה שהוגשה לבית הדין על ידי באי כוחה של הסתדרות האחיות לבקשה של משרד הבריאות לסיים את העיצומים, טוענות  אחיות כי המדינה מקיימת מו"מ בעצלתיים – ממועד הדיון האחרון (1.8) בשבועיים האחרונים התנהלו חמש פגישות, כל פגישה ארכה שעה וחצי-שעתיים כמו שהיה לפני הדיון האחרון בבית הדין. בנוסף נטען בתגובת הסתדרות האחיות כי נכון להגשת התגובה לא הועברו לאחיות נתונים קריטיים למו"מ שבית הדין הורה להעביר, או שהועברו אליהן באיחור. במקביל מוחות האחיות על פרסומים מצד המשרד בתקשורת לפיהם העיצומים שהן נוקטות מסכנים חיי אדם, על אף שכל פניות המשרד להקלות בעיצומים נענו.

בדיון הקודם נקבע כי על משרד הבריאות להעביר להסתדרות האחיות נתונים על מספר התקנים הלא-מאוישים או מוקפאים, תקנים שהובטחו ולא הגיעו, מידע על מספר האחיות בפועל ומספר המיטות בפועל ותקן האחיות בכל בית חולים – זאת בכדי שתהיה תמונה ברורה על המחסור בתקנים ואיושם. על פי האחיות, העבירה המדינה נתונים על מיטות ואיוש בפועל, נתונים לא מפולחים כפי שהחליט בית הדין, ללא עמודת מספר המשרות בתקן והחוסר הקיים 24 שעות לאחר המועד שקבע בית הדין.

מרבית המסמכים שהמדינה נדרשה להגיש הועברו רק בחמישי האחרון – עדכון על תוצאות בדיקה פרטנית אצל מנהלות הסיעוד בנוגע למחלקות שלא קיבלו תקנים שהובטחו, הצעה לעניין התגמול הנוסף או התמריץ לאחיות בריאות הציבור, פירוט תקנים שהוקצו בעקבות בעיית האלימות, והצעה ראשונית של המשרד להפחתת עומס המטלות על האחיות.

דיון על שביתת האחיות בבית הדין לעבודה בתל אביב (צילום: טל כרמון)

 

 

הצעת המדינה: תמרוץ אחיות שהשתתפו במבצעי חיסונים

בתגובה של משרד הבריאות לבית הדין, שנשלחה אחרי תגובת הסתדרות האחיות מצורף מסמך עם הצעות להקטנת עומס המטלות הבירוקרטיות על האחיות. בנוסף מוצע מודל לתמריץ אחיות בריאות הציבור: תשלום תגמול נוסף/תמריץ לאחיות שהשתתפו במבצעי החיסונים בחול המועד פסח ותגמול נוסף לאחיות שיעבדו באמצע יולי עד סוף אוגוסט בשעות אחר הצהריים, בימי שישי ובחופשות לטובת חיסון אוכלוסיות שטרם חוסנו נגד חצבת. המדינה מציעה בנוסף תמריצים לאחיות שיאיישו תקנים קיימים ושאינם מאויישים היום במגזר הבדואי בדרום בבריאות התלמיד וטיפת חלב, ובמגזר החרדי בירושלים, בני ברק ואלעד בטיפות חלב. בנוסף המדינה מציעה כי תפעל לפתיחת תחנות בריאות הציבור גם בשעות אחר הצהריים והערב משעה 16 עד 20 כך שתינתן לאחיות שתי אפשרויות: משמרות או הארכת שעות העבודה.

העומס פוגע בחולים

עיצומי האחיות החלו ביוני האחרון, והם כוללים הימנעות של האחיות מביצוע מטלות בירוקרטיות הנגזרות מתכנית המדדים הלאומית של משרד הבריאות ומהאקרדיטציה (מתן תקן איכות בינלאומי) של בתי החולים. מדובר במטלות כגון מילוי טפסים ממוחשבים המתעדים את הפעילות, או מטלות לוגיסטיות, שלהימנעות מהן אין כל השפעה או פגיעה בטיפול בחולים עצמם. לטענת הסתדרות האחיות, במציאות שבה חסרים תקני אחיות, הצטברות עומס גדול של מטלות שאינן נוגעות ישירות לטיפול בחולים פוגעת במטופלים. ביולי האחרון הוחרפו העיצומים וכללו גם את מרפאות בריאות הציבור של משרד הבריאות, כחלק ממחאה של אחיות בריאות הציבור על העומס עליהן ועל כך שנקראו לעבוד במהלך חופשת הפסח כדי לתת חיסוני חצבת ללא כל תגמול.