הצמיחה הכוללת במשק ברבעון השני של 2019 עמדה על 1% בלבד, אך הייצור התעשייתי צמח אפילו פחות עם 0.3%, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו היום (שני). בתוך כך מספר המועסקים בתעשיה ירד ב-0.8%, מספר שעות העבודה ירד ב-3.3% וסך המכירות של התעשייה לשוק המקומי רשמו ירידה של 3.5%. אולי לצמיחה הנמוכה של המשק ברבעון השני של השנה יש הסבר בדמות הקדמת רכישת רכבים, אבל נתוני התעשייה המקומית שצמחה מתחילת השנה ב-1.3% בלבד מעידים על משבר מסוג אחר לגמרי.

מדד משרות שכיר (מקור: למ"ס)

עוד עולה מהנתונים כי כשמנכים מהנתונים של התעשיה הישראלית את התעשייה בטכנולוגיה עילית ואת נתוני הכריה והחציבה, נשארים עם משק תעשייתי בנסיגה של 4.6% ברבעון האחרון. התעשייה המוגדרת כטכנולוגיית עילית רשמה עליה של 7.2%. למעשה מפילוח נתוני התעשיה לפי רמה טכנולוגית, תעשיית הטכנולוגיה העילית היא היחידה שרשמה צמיחה ברבעון האחרון.

כאשר מסתכלים על מספר העובדים המועסקים בתעשייה, עולה תמונה קשה. מגמת הירידה במספר המועסקים נמשכת כבר למעלה משנה ומספרם מתקרב לזה שנרשם ב-2012.

על אף שחלקם היחסי במשק נמוך יחסית, לנתוני התעשייה משמעות חשובה בתמונה המרכיבה את הצמיחה הישראלית, וזאת משתי סיבות: ראשית, מדובר בענף יצרני שמושך אחריו ענפים אחרים מתחום השירותים והמסחר. הסיבה השנייה נוגעת לעובדה שענף התעשייה נחשב לענף 'כבד' הן מבחינת השקעות והן בתנודתיות. ירידה מתמשכת בתעשיה הישראלית תהיה קשה יותר ל'תיקון' ותחזיק אחריה השפעות שליליות יותר לעומת ענפים אחרים.