השכר הממוצע במשק עלה והוא עומד כיום על 10,128 שקלים, אך כ-66% מהעובדים בישראל מועסקים בענפים בהם השכר הממוצע נמוך יותר. כך עולה מדו"ח השכר הממוצע שהוציאה אתמול (שלישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עוד עולה מהדו"ח כי בעוד המגמה הכללית היא של תוספת במשרות שכיר, בענפי התעשיה והחקלאות המגמה הינה שלילית. ירידה בכמות המשרות נרשמה גם בענף שירותי האירוח והאוכל, ייתכן ובעקבות המשבר בענף התיירות. סך הכל בחודש מרץ היו בישראל  3.448 מיליון משרות שכיר, עלייה של כ-18 אלף מחודש פברואר.

בעוד השכר הממוצע במשק עומד כאמור על 10,128 ש"ח (במחירים שוטפים), 15% מן העובדים מועסקים במקצועות החינוך בהן השכר הממוצע עומד על 7,376 ש"ח; 14% במסחר סיטונאי, קמעוני ובתיקון כלי רכב, בהם עומד השכר הממוצע על 8,275; 11% בשירותי בריאות, סיעוד ורווחה בהן השכר הממוצע 8,781; ו-5% בענף הבינוי בו השכר הממוצע עומד על 9,481 ש"ח. 21% נוספים מהעובדים עובדים בענפים מקצועיים בהם השכר הממוצע נמוך מ-6,800 ש"ח כגון חקלאות, שירותי תמיכה וניהול, ושירותי אירוח, הסעדה ובידור.

בענף המינהל המקומי, הציבורי ובענפי הביטחון עלה מספר המשרות ב-3.5% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2016 בהמשך לעלייה של 4.5% בחודשים אוקטובר-דצמבר 2015. גם בענף שירותי הבריאות הרווחה והסעד חלה עלייה של 2.2% במספר המשרות, ובשירותים הכלליים חלה עליה של 5% בפרק זמן זה. מנגד בענף תחזוקת החשמל, המים, הביוב ופינוי הפסולת חלה ירידה של 2.5% במספר המשרות, בענף שירותי האירוח והאוכל חלה ירידה של 1.8% במספר המשרות.

בענף השירותים המקצועיים, המדעיים והטכניים חלה עליית שכר של 10.2% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2016, בהמשך לעלייה של 6.7% בחודשים אוקטובר-דצמבר 2015 (במחירים קבועים, בניכוי מדד המחירים לצרכן). עליית השכר הממוצעת עמדה על 5.2%.