בית המשפט הטיל קנס של 250 אלף שקלים על חברת ניקיון ששילמה פחות משכר מינימום לעשרה עובדים פלסטיניים שהעסיקה. לחלק מהעובדים שולמו לא יותר מ-9 שקלים לשעה, בערך שליש משכר המינימום החוקי. על פי פסק הדין, חברת 'יהלום תעשיית חומרי ניקוי בע"מ' מקרני שומרון תשלם 5,000 שקלים נוספים בגין הפרעה למפקח משרד העבודה והרווחה. שני מנהלים בחברה נקנסו אף הם באופן אישי, בסכומים של 35 אלף שקלים ו-27.6 אלף שקלים.

השופטת יפית מזרחי לוי נענתה לבקשת התובע, משרד העבודה והרווחה, והורתה לחברה לשלם גם לכל אחד מהעובדים שנפגעו פיצוי בסך 20 אלף שקלים (למעט עובד אחד שיקבל פיצוי בסך עשרת אלפים שקלים). עוד קבעה השופטת כי אם הנאשמים יעברו עבירה נוספת בשלוש השנים הבאות, יושת עליהם קנס בסך 14,400 שקלים בגין כל עבירה על חוק שכר מינימום.

על פי עדות העובדים, הם השתכרו ברובם כ-90 שקלים ליום עבודה שנמשך בין 7:00 ל-16:00. על כל שעה נוספת קיבלו העובדים כ-10 שקלים, ובמהלך היום קיבלו הפסקה בת חצי שעה

"בחינה מעמיקה של הראיות מעלה תמונה ברורה שאין כל ספק לגביה כי עשרת העובדים, שעניינם נבחן במסגרת הביקורת לא השתכרו שכר מינימום כנדרש בחוק. חלקם משתכר שכר נמוך של 9 שקלים לשעה במשך שנים רבות", כתבה מזרחי-לוי בפסק הדין. "לא עלה בידי הנאשמים להמציא ולו ראשית ראיה לסתור ראיות המאשימה ביחס לאי תשלום שכר מינימום לעובדיה כמפורט לעיל ולכן לא נותר כל ספק כי הנאשמת לא שילמה שכר מינימום כחוק לעובדים המפורטים בכתב האישום בתקופה הרלוונטית". נקבע גם כי הנאשמים לא התייצבו לחקירה על אף שזומנו כדין.

התביעה התמקדה בהעסקת העובדים הפלסטינים בין יוני 2015 לפברואר 2016. על פי עדות העובדים, הם השתכרו ברובם כ-90 שקלים ליום עבודה שנמשך בין 7:00 ל-16:00. על כל שעה נוספת קיבלו העובדים כ-10 שקלים, ובמהלך היום קיבלו הפסקה בת חצי שעה. חלק מהעובדים העידו כי השתכרו עד 125 שקלים ליום עבודה, ו-15 שקלים בגין כל שעה נוספת.

תלושי השכר שהוצגו בפני בית הדין היו חסרים נתונים מהותיים כגון ימי ושעות העבודה של העובדים, וכן צבירת ימי מחלה וחופשה. על אף הדרישה, לא הוצגו על ידי החברה דו"חות נוכחות ורישומי שעות של עבודת העובדים. לפיכך קבעה השופטת: "איני יכולה לראות בתלושי השכר שהוצגו כראיה לאמיתות תוכנם ולקבוע לפיהם כי שולם לעובדים שכר לפי חוק".

חוקי העבודה לא נאכפים, ברובם, בשטחים

מרבית חוקי העבודה החלים בישראל אינם נאכפים על ידי משרד העבודה והרווחה בשטחי יהודה ושומרון – זאת למעט חוק שכר המינימום, חוק עבודת נשים, חוק עובדים זרים וחוק שירות התעסוקה. כך למשל ביוני 2018 הורשעה 'תבליני שמש', חברה נוספת מאזור התעשייה קרני שומרון, באי תשלום שכר מינימום לחמישה פועלים פלסטינים ונגזר עליה קנס בן 113 אלף שקלים.

עם זאת, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק חופשה שנתית, חוק דמי מחלה חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, הודעה מוקדמת לעובד וכל תקנות וחוקי הבטיחות בעבודה אינם נאכפים על ידי משרד העבודה והרווחה, משום שלטענתו החוק הישראלי אינו חל בשטחים אלו. כך, הרוגי תאונות העבודה מעבר לקו הירוק אף אינם מופיעים בדו"חות השנתיים שמפרסם המשרד.