משרד האנרגיה פרסם אתמול (רביעי) מכרז לקבלת שרותי בדיקת היתכנות ותכנון ראשוני להקמה והפעלה של מתקני אגירה וניהול אנרגיה בישראל.

המשרד מעוניין לעודד ולסייע ליזמים ולגופים הרואים פוטנציאל מסחרי בהקמה והפעלה של מתקני אגירה וניהול אנרגיה בישראל, במימון חלק מהעלויות הנדרשות להכנת בדיקת היתכנות ראשונית. בדיקת ההיתכנות תציג את הטכנולוגיות הקיימות והיכולת שלהן לאגור אנרגיה, ותנתח ותבחן את המשמעויות ההנדסיות, הסביבתיות, הרגולטוריות והכלכליות הנובעות מהקמת והפעלת מתקן האגירה בטכנולוגיות אלו.

תקציב המכרז הוא מליון שקלים בתוספת מע"מ שיחולק בין מספר זוכים, בהיקף של עד 200 אלף שקלים לכל היותר לכל זוכה, אשר יוכלו לממן עד 50% מעלות בדיקת ההיתכנות.

הפוטנציאל של אגירת חשמל לייעול משק החשמל 

אגירת חשמל, הנעשית לרוב בסוללות, היא מושא להשקעות גדולות במחקר ופיתוח בשנים האחרונות, במטרה להוזילה ולשפרה בכל סוגי ההיקפים – מסוללות לטלפונים, לבתים ורכבים ועד לרשתות חשמל במתח גבוה. במשק החשמל קיים חוסר יעילות מובנה, הנובע מביקושים משתנים. אגירה יעילה וזולה, מאפשרת להגביר את אמינות האספקה וכן להפחית את כמות מתקני הייצור הנדרשים ולנצל אותם טוב יותר, כך שעבודתם תהיה רציפה יותר. בשעות בהן אין ביקוש גבוה לחשמל, מתקני הייצור יטעינו את מתקני האגירה, שיוכלו לפעול בשעות ביקוש השיא, ולפצות על תקלות ופעולות תחזוקה שמשביתות מתקני ייצור. התבססות על אנרגיות מתחדשות, שייצורן תלוי בקרינת השמש, מחייב שימוש על מתקני אגירה, שבלעדיהם יש הכרח לגבות מתקנים אלו במתקני ייצור בדלקים פוסיליים מזהמים.

מתוך סרטון של חברת טסלה

השימושים אותם רוצה משרד האנרגיה לבחון:

  • אגירת חשמל בשילוב אנרגיות מתחדשות ברשת החלוקה, למשל במתקני תשתיות חיוניים, קיבוצים, שכונות, גגות מבני מגורים.
  • שילוב מתקני אגירה ניידים במקלטים ציבוריים, עם/ללא אפשרות לחיבור למקור אנרגיה חיצוני או לתשתית החשמל של המקלט, לצורך מתן מענה לחירום, או בממ"ד ביתי. (למשל: אגירת אנרגיה ל-4 ימים לצורך תאורה וטעינת טלפונים ניידים ל-40 שוהים ב-50 מ"ר).
  • שילוב רכבים חשמליים ו/או סוללות לרכבים שיצאו מכלל שימוש לצורך מתן שירותים למשק החשמל.
  • שילוב מתקני אגירה לשם הסטת עומסים, ייצוב תדר ומתח, ניהול ביקושים.