שיעור המועסקים בישראל ביולי 2019 עמד על 60.8%, בקרב בני 15 שנה למעלה, ללא שינוי מהחודש הקודם. מנגד, שיעור המשתתפים בכוח העבודה (עובדים ומחפשי עבודה ביחד) ירד במקצת ל-63.1%, בעוד שיעור המובטלים מתוכם ירד בעשירית האחוז לרמה של 3.7%. כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המתפרסמים היום (שני).

כוח העבודה בישראל עמד על כ-4.101 מיליון אנשים שהם כ-63.1% מאוכלוסיית בני ה-15 ומעלה, כ-3.7% מכוח העבודה לא הועסקו, ירידה של 0.1 נקודות האחוז לעומת החודש הקודם, ומספרם עמד על כ-150,400 איש ואישה. אחוז הגברים הבלתי מועסקים ירד ל-3.5% (4.2% בחודש הקודם), ואחוז הנשים הבלתי מועסקות ירד ל-3.9% (4.0% בחודש הקודם).

בקרב גברים עלה שיעור התעסוקה ב-0.1 נקודות האחוז ועמד על 65.1%, ובקרב נשים ירד ב-0.2 נקודות האחוז ועמד על 56.7%.

אחוז המועסקים העובדים בדרך כלל בהיקף משרה מלאה של 35 שעות עבודה ומעלה בשבוע עלה ב-0.2 נקודות האחוז לעומת החודש הקודם, ועמד על 78.5%, זאת לצד עליה של כ-21 אלף מועסקים נוספים שהועסקו במשרה מלאה לעומת החודש הקודם.  בקרב הגברים אחוז זה הגיע ל-86.8% (ללא שינוי לעומת החודש הקודם), ובקרב הנשים אחוז זה עלה ל-69.3% (עליה של 0.2 נקודות האחוז). מספר המועסקים העובדים בדרך כלל במשרה חלקית ירד בכ-3,000 מועסקים.