משרד הבריאות עתר לבית הדין הארצי לעבודה בדרישה לעצור את עיצומי האחיות. לאחר שבשבוע שעבר גיבה בית הדין האזורי את האחיות ואפשר להן להמשיך את העיצומים ללא קיזוז משכרן, עתר משרד הבריאות נגד כל ההחלטות שקיבלה השופטת שנוגעות לסכסוך העבודה בין הסתדרות האחיות למשרד. דיון בבית בדין הארצי לעבודה יתקיים היום (שלישי) בצהריים.

המדינה מבקשת שכל עוד מתנהל מו"מ בין הצדדים יבוטלו העיצומים, על-פי בקשת המדינה: "המבקשת סבורה שבנסיבות בהן מתקיים מו"מ משמעותי בין הצדדים נכון היה להסיר את חרב העיצומים שמסבים נזק כבד ומיותר למערכת הבריאות ולמטופלים".

שביתת האחיות במרכז הרפואי זיו (צילום: דוד כהן/פלאש90)

בנוגע למהות הסכסוך, המדינה טוענת שבית הדין האזורי טעה כשקבע שמהות הסכסוך היא מטלות נוספות שהוטלו על האחיות בתקופה האחרונה. לטענת המדינה, "אין אחיזה במציאות ובנסיבות מהן עולה שמהות הסכסוך הוא דרישת המשיבה להוספת תקנים במסווה של דרישה להסרת מטלות". לטענת המדינה לא הוטלו מטלות חדשות בזמן האחרון ומדובר על תהליכים שהחלו מ-2012 ובכללית אף מ-2006.

ביחס לכך שבית הדין האזורי התיר לאחיות להמשיך בעיצומים ולא קיבל את טענת המדינה כי שיש פגיעה ממשית בחיי אדם, טוענת המדינה בבקשת הערעור שלה כי "המשך העיצומים מביאים לנזקים כבדי משקל במערכת הבריאות שלא לצורך ופוגעים באיכות ובטיחות הטיפול עד כדי חשש לפגיעה בחיי אדם". בדיון בבית הדין האזורי בשבוע שעבר בנוגע לפגיעה בחיי אדם בעקבות העיצומים לא הובאה לבית הדין עדות או דוגמא בנושא.

נזכיר שבית הדין האזורי קיבל במלואה את עמדת האחיות בנוגע לסכסוך וכי במהלך הדיונים בבית הדין האזורי נחשפו נתונים קשים על מצבה של מערכת הבריאות. "עולה כי המדינה מקצה תקנים (משרות של אחים ואחיות – ט.כ) על-פי מיטות אשפוז ביחס של מקדם של אחות במשרה מלאה, ולעתים אף יותר. עם זאת, מהעדויות התחוור כי מיטות אלו לא מאוישות על-ידי בתי החולים. כך, לדוגמא, על-פי הסכם התקינה, בשנת 2018 הוקצו למחלקות הגריאטריה והשיקום 150 מיטות אשפוז אולם בפועל לא נפתחה ולּו מיטה אחת (!). הרושם המתקבל הוא כי קיימים תקנים שהוקצו אך אינם מאוישים ולא קיימת בקרה אפקטיבית לביצוע המדיניות של הנציבות ומשרד הבריאות לעניין איוש התקנים בבתי החולים עצמם מזה כשלוש שנים", נכתב.

את הסתדרות האחיות מייצגים בהליך משרד עורכי הדין נעמי לנדאו ועורכי הדין תהילה בנישו ואלעד מורג מהלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות