לאור האינפלציה הנמוכה והורדות הריבית ברחבי העולם, בנק ישראל החליט היום (רביעי) להשאיר את הריבית על 0.25%. בנק ישראל גם התייחס לערך השקל, שהתחזק ב-3% מאז החלטת הריבית האחרונה כגורם להשארת הריבית ברמה של 0.25%.

על אף כוונתו של הנגיד אמיר ירון להעלות את הריבית בהדרגה, בנק ישראל הודיע כי "לאור התפנית בסביבת האינפלציה בישראל, ובמדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים, ההתמתנות בכלכלה העולמית והמשך הייסוף, הריבית לא תעלה למשך זמן ממושך".

בנק ישראל נימק את ההחלטה בכך שהאינפלציה בעשר החודשים האחרונים עומדת על 0.5%- מתחת ליעד בנק ישראל שעומד על 2%. לטענת הבנק, ייסוף השקל, שעומד על 8.7% מתחילת השנה עלול לפגוע בצמיחה ובאינפלציה. "במידה והייסוף יתמיד הוא יקשה למשך זמן ממושך יותר על חזרת האינפלציה ליעד." כך נכתב.

הבנק גם שידר מוכנות להתמודד עם פגיעה פוטנציאלית בישראל מההאטה העולמית של החודשים האחרונים באמצעות מדיניות מרחיבה עוד יותר. "במידת הצורך, הוועדה תנקוט בצעדים נוספים כדי להרחיב עוד יותר את המדיניות המוניטרית, על מנת  לתמוך בתהליך שבסופו האינפלציה תתייצב בסביבת מרכז תחום היעד, ובפעילות הכלכלית. בנק ישראל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באינפלציה, בכלכלה הריאלית, במדיניות הפיסקלית, בשווקים הפיננסיים ובמשק העולמי, והוא יפעל להשגת יעדי המדיניות המוניטרית בהתאם להתפתחויות אלו" נכתב.