רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה היום (רביעי) תכנית פעולה מקיפה שמטרתה שיפור השירות הניתן לגיל השלישי בתחומי הביטוח. בנוסף, התכנית מקדמת צעדים שיסייעו לקשישים למצות את זכויותיהם ביתר פשטות וקלות. התכנית מהווה צעד ראשון, שמתחיל בעולם הביטוח, ולאחריו תתרחב גם לעולמות התוכן הנוספים שבפיקוחה של הרשות.

תחום הביטוח והחיסכון מתחיל בדרך כלל בעשורים הראשונים לחיים, אך המיצוי שלו מגיע בעיקר בגיל השלישי. דווקא בשלב הקריטי של שימוש בביטוחים ובחסכונות, נותרים לעיתים הקשישים ללא מענה מספק מחברות הביטוח והחיסכון, וחלקם מתקשים לקבל שירות באופן דיגיטלי.

תכנית הפעולה של הרשות מפרטת את הצמתים המרכזיים בחיי המבוטח והמבוטחת בני הגיל השלישי, מציגה את הקשיים בהם הם נתקלים, והאתגרים הניצבים בפני נותני השירות לבני הגיל השלישי. בהתאם מציעה הרשות פעולות להתמודדות עם קשיים ואתגרים אלו. התכנית עוסקת, בין היתר, באופן צירוף בני גיל שלישי לביטוח, מוקדי שירות ייעודיים, פישוט הליכי מיצוי זכויות, העמקת החינוך הפיננסי ועוד.

הרשות קוראת לציבור הרחב ולגורמים הרלבנטיים להתייחס לסוגיות השונות, המפורטות בתכנית, ומתכוונת לערוך פורום "שולחנות עגולים" בנושא.

יו"ר רשות שוק ההון משה ברקת (דוברות הכנסת, נועם רבקין פנטון)

ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון אמר עם פרסום התכנית כי כפי שציין בתחילת תפקידו, בכוונת הרשות לשים דגש על טיפול בקבוצות חלשות באוכלוסייה, ואוכלוסיות שלהן קשיים מיוחדים בתחומי הפיקוח של הרשות. "התכנית שהצגנו היום, מהווה צעד ראשון בהחלת צעדים מחייבים על חברות הביטוח, על מנת לתת מענה לצרכי אוכלוסיית בני הגיל השלישי, במיוחד על רקע הזדקנות האוכלוסייה והעלייה בתוחלת החיים. כמו כן, אנו עובדים על תכניות עבור אוכלוסיות נוספות, לרבות אנשים עם מוגבלויות, צעירים שיש לדאוג להם בתחום הפנסיה, נהגים צעירים ועוד".

עיקרי התכנית

  1. צירוף לביטוח – הרשות תפעל להרחבת אמצעי הבקרה, במטרה להבטיח את הוגנות הליכי הצירוף, בין היתר, מתן הסברים מפורטים, הנגשת השפה הביטוחית, קיום פגישה פרונטלית עם המבוטח טרם הצירוף לביטוח, הפרדת הליך המכירה להליך דו-שלבי על מנת לאפשר בחינה מושכלת של הצורך במוצר הביטוחי והבנת פרטיו.
  2. שיפור השירות לבני הגיל השלישי – הרשות תפעל מול חברות הביטוח למען הקמת מוקדי שירות ייעודיים לבני הגיל השלישי, לרבות מתן שירות לבני הגיל השלישי על-ידי בני הגיל השלישי. קידום והתאמת השימוש בדיגיטציה תוך הדרכה מתאימה; פישוט המענה הטלפוני; מדידת טיב השירות לבני הגיל השלישי במסגרת מדד השירות; ועוד.
  3. מיצוי זכויות – הרשות תפעל על מנת להקל את הליך מיצוי הזכויות בקרב בני הגיל השלישי, זאת, בין היתר, על-ידי פישוט הליך הגשת תביעה, מינוי איש קשר מטעם הגוף המפוקח, שילווה את המבוטח לאורך כל תהליך הטיפול בתביעתו ועדכון טלפוני שוטף במצב התביעה, הקמת מאגר מומחים ומלווים, לשם סיוע וייעוץ בעת הגשת תביעה, ועוד.
  4. מינוי אחראי על נושא הגיל השלישי בחברות הביטוח – הרשות תורה על מינוי אחראי על הגיל השלישי בחברות הביטוח, נושא משרה בחברה, איש מקצוע, שתפקידו לפעול באופן שוטף לשיפור השירות הניתן לקבוצה זו. וכן, תקבע הרשות כללים לעניין מעורבות הדירקטוריון במתן מענה מקצועי לאוכלוסייה זו.
  5. חינוך והיכרות פיננסית – הרשות תפעל להגברת ההיכרות של בני הגיל השלישי עם נושאי הליבה הקשורים לביטוח, במגוון כלים העומדים לרשותה תוך יצירת שיתופי פעולה עם גורמי ממשלה שונים.