שני שליש מהשנה כבר חלפו ותמונת ביצוע התקציב הולכת ומתבהרת: הגרעון בחישוב של 12 החודשים האחרונים עמד בחודש אוגוסט על 3.8%, כך לפי דוח הביצוע שפרסם אתמול (שלישי) משרד האוצר. בניגוד לחלק מהנבואות, כלל לא בטוח שהגרעון יחצה את רף ה-4%, כשבמשרד האוצר מציינים כי שיעור גבוהה מההוצאות בוצע כבר במחצית הראשונה של השנה. בהיבט החיובי יש לציין כי למרות שכל שנת התקציב עברה תחת ממשלת מעבר, משרדי הממשלה מצליחים להוציא את התקציב.

שמונה חודשים בתוך 2019 הגרעון המצטבר של הממשלה הגיע ל-28.7 מיליארד שקלים מתוך יעד של 40.2 מיליארד לשנת התקציב כולה. הממשלה הוציאה מתחילת השנה 257.8 מיליארד שקלים שהם 64.9% מהתכנון השנתי והכניסה 229.1 מיליארד שקלים ממיסים וממקורות נוספים, המהווים 64.2% מהתכנון השנתי – כל זאת לאחר שעברה 66.5% מהשנה. מנתונים שצירף משרד האוצר לביצוע התקציב נראה כי שיעור הגידול בהוצאות המשרדים, שבתחילת השנה היה גבוה בהרבה מהתחזית, הולך ומתכנס לכיוון התחזית המעודכנת.

בחלוף 66.5% מימיה של שנת 2019, תמונת הביצוע של תקציב 2019 מתחילה להתגבש. ביחס לעובדה שמדובר בתקציב הפועל באופן כמעט אוטומטי כשהכנסת והממשלה מתפקדות באופן חלקי מאוד, בלשון המעטה, בזכות שתי מערכות הבחירות שמכלות את 2019. וביחס לעובדה שמדובר בתקציב שאושר כבר במרץ 2018 כשהמדדים הכלכליים חזו צמיחה טובה יותר, ניתן לומר כי במשרד האוצר וברשות המיסים מצליחים לשמור על שיעור ביצוע גבוה למדי המתקרב מאוד לעמידה ביעדים השנתיים של ההכנסות וההוצאות. עם זאת ניכר כי מדידת הגרעון ב 12 החודשים האחרונים התייצבה על 3.8% ולא יורדת. אם אכן לא יהיה שינוי במגמה, 2019 תסתיים עם גרעון מתוכנן של 40.2 מיליארד שקלים ואליו יתווסף גרעון לא מתוכנן של כ-12.2 מיליארד שקלים נוספים.

בהסתכלות על חודש אוגוסט, ניתן לראות כי נרשמה בו רמת הכנסות ממסים נמוכה יחסית של 24.5 מיליארד שקלים בלבד, כשעמידה ביעד השנתי דורשת ממוצע הכנסות של 26.9 מיליארד שקלים. אומנם אוגוסט הוא חודש זוגי ולכן צפויות בו הכנסות נמוכות, שכן תשלומי המע"מ ממרבית העסקים נגבים בחודשים אי זוגיים, בנוסף ייתכן והעובדה שחודש אוגוסט הוא חודש מועדף לחופשות, הביא לירידה בפעילות הכלכלית.

בתחום הוצאות משרדי הממשלה נרשמה באוגוסט הוצאה מצרפית של 28.1 מיליארד שקלים. גם בהוצאות מדובר בחודש חלש יחסית, אם כי לא באופן חריג. שיעור ההוצאות של משרדי הממשלה מתחילת השנה עומד על 65.4% כשהמשרדים הכלכליים מובילים עם רמת ביצוע של 76.3%. רמת הביצוע הנמוכה ביותר נרשמה בקרב המשרדים המנהליים שהוציאו 63.6% מתקציבם.​