רופאת שיניים מוסלמית שנדחתה בראיון עבודה לקלינקה פרטית בנתניה מכיוון שעטתה חיג'אב, תפוצה על ידי המעסיק ב-40 אלף שקלים, וב-10,000 שקלים נוספים עבור השתתפות בהוצאות משפט.

רופאת השניים מריה מחאמיד ביקשה להתקבל לקליניקה ניו שן קליניק בע"מ בעקבות מודעת דרושים. לראיון העבודה שנערך בסוף ינואר 2016, הגיעה כתמיד כשהיא עוטה חיגא'ב, כיסוי הראש המסורתי של נשים מוסלמיות. לאחר שנדונו קורות החיים שלה, נשאלה על ידי מנהל הקליניקה האם תסכים להסיר את החיג'אב במהלך עבודתה, והשיבה בשלילה.

עשרה ימים לאחר מכן התקשרה למנהל, והקליטה את השיחה בה בישר לה כי נדחתה. "פניתי לצוות ושאלתי, וכולם אמרו לי שאת נראית נחמדה ועדינה ושבטח את רופאה טובה, אבל כולם חשבו שבאופן הזה, עם כיסוי הראש, זה לא יעבוד אצלנו במרפאה", הסביר בהקלטה, שתמלול שלה מופיע בפסק הדין. "אנשים, גם אם אנחנו נקבע לך תורים ונמלא את היומן, אנשים לא ירצו ל… שלא בצדק, אבל יהיו לנו בעיות עם זה, אז  את יודעת. נשארתי עם הסימפטיה, נשארתי עם הרצון, אבל אני לא יכול לממש אותו בתנאים האלה", הוסיף המנהל.

העובדת עתרה באמצעות עו"ד גדיר ניקולא מארגון קו לעובד. נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הצטרפה אף היא להליך כידידת בית הדין, ועמדה לימינה של העובדת. הנהלת הקליניקה ניסתה להסביר את הדרישה להסרת החיג'אב ככזו שנועדה להגן דווקא על העובדת מפני דעות קדומות של לקוחות, וטענה כי המצב הביטחוני הקיצוני והמתח בין יהודים לערבים השורר בעקבותיו עשויים היו להביא לקונפליקטים עם לקוחות.

"הייתכן כי נאפשר למעסיק לדחות מועמדים כהי עור לעבודה כי זו העדפת לקוחותיו?" תהתה שופטת בית הדין האזורי לעבודה מיכל נעים דיבנר בהחלטתה. "התשובה היא בשלילה מוחלטת ובאותה מידה, גם מלקוחות או מעסיקים המעדיפים לקבל שירות מרופאה ללא חיג'אב, נצפה לכבוש העדפתם, אחרת דעות קדומות וסטריאוטיפים משוללי יסוד יתוו את התנהלותנו החברתית ולא כך רצוי וראוי לנו".

עוד הבהירה השופטת כי אין זה משנה אם הנהלת הקליניקה ציפתה כי העובדת תסיר את החיג'אב על בסיס קבוע, או רק במקרים חריגים. "ספק בליבנו אם דרישה להסרת החיג'אב אד הוק, לפי דרישת לקוח, אינה חמורה יותר ומשפילה עוד יותר מדרישה כללית לעשות כן. מנהל הנתבעת לא הצליח להסביר בעדותו כיצד סבר שהדבר אפשרי כלל מן הבחינה המעשית".

"אפליה בכלל ואפליה בעבודה בפרט, אינה נחלתם של הרשעים בלבד. מטבעו נוטה אדם לחבור לדומים לו ולהישמר, במידה כזו או אחרת, מהשונים ממנו" הוסיפה השופטת. "שמירה על השוויון והימנעות מאפליה, אף שהן נדרשות כבסיס לכל חברה המגדירה עצמה דמוקרטית וליברלית, מחייבת לא פעם מאמץ והשתדלות להתמודד עם דעות קדומות, סטיגמות וסטריאוטיפים המופנים אל השונים מעימנו, במין, בדת, בצבע ובנטיה המינית ועוד, מבלי לאפשר לאלו להובילנו בהחלטותינו. נדמה כי התיק דנן ממחיש זאת היטב". השופטת דחתה גם את הטענה כי המצב הביטחוני הקיצוני הגורם למתיחות יתר של הלקוחות, הופך את הדרישה להסרת החיג'אב ללגיטימית.

אף על פי כן, ציינה השופטת בשיקולים לקביעת גובה הפיצויים, כי ההרכב התרשם שמנהל הקליניקה לא הבין כי מעשיו עולים כדי אפליה. "הריאיון והשיחה שהייתה לאחריו היו בנימה מכבדת. מנהל הנתבעת לא זלזל בתובעת ולא ניסה לפגוע בה. התנהגותו פגעה בה מאוד בסופו של דבר, אולם בזמן אמת הוא לא היה מודע לכך", כתבה. עוד ציינה כי בעקבות פניית נציבות שוויון הזדמנויות בתעסוקה הודיעה הקליניקה לנציבות כי היא מצרה על הפגיעה שנגרמה לתובעת וכי היא משנה מהחלטתה ונכונה לקלוט את התובעת לעבודה. התובעת בשלב זה, העדיפה שלא להיענות להצעה.

ב'קו לעובד' מסרו כי הם מברכים על פסק הדין התקדימי, הקובע כי התניית העסקתה של עובדת בכך שתסיר את החיג'אב אותו היא עוטה מהווה הפרה של חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ואפליה על רקע דתי. "פסק הדין מחדד את חשיבות השוויון כערך עליון, ואת חשיבות העבודה בחייו של אדם, כמקנה ערך עצמי, שייכות ויכולת פרנסה. אנו ב'קו לעובד' רואים יום יום את חשיבות הערכים הללו בחייהם של עובדות ועובדים. הפלייתן של נשים ערביות העוטות חיג'אב היא לצערנו תופעה מושרשת בשוק העבודה הישראלי, ואותה יש לגדוע גם באמצעות הליכים משפטיים ופסיקת פיצויים מרתיעים נגד מעסיקים מפרי זכויות."

עוד הוסיפו ב'קו לעובד' כי "בית הדין קבע באופן הברור ביותר כי טענות כמו 'העדפותיהם של לקוחות' ו'מצב ביטחוני ששרר במדינה', טענות המועלות שוב ושוב במקרים של הפליית עובדים ועובדות ערבים, לא יכולות להכשיר את העבירה על החוק ואת אפליית העובדת."

עו"ד גדיר ניקולא וראמי שומר, המייצגים בתיק מסרו: "אנו מקווים כי פסק הדין היום מעביר מסר חינוכי לכל המעסיקים בדבר חשיבות השוויון ואיסור ההפליה בעבודה. אבל גם מסר לכל העובדות כי עמידה על זכויותיהן היא תנאי ראשון להשגת השוויון לו זכאים כולם."