שלוש שנים ושבעה חודשים לאחר מותם של שני עובדים שנפלו מגובה רב באתר הבנייה של פרוייקט מידטאון תל אביב של חברת אלקטרה, והחלטת הפרקליטות בדבר העמדה לדין טרם גובשה. נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, השופט (בדימוס) דוד רוזן, מצא את תלונת עורך הדין אייל מתן אלפסי, המייצג את אחת ממשפחות ההרוגים, בנדון כמוצדקת.

על אף טענות הפרקליטות לפיהן מדובר בתיק מורכב בעל היקף חומר חקירה רב, הבהיר הנציב כי "לא ניתן לקבל ההתנהלות שנצטיירה מבירור התלונה". בדיקתו העלתה כי לאחר 18 חודשים מאז תחילת החקירה, נשלח התיק להשלמות חקירה – וזו נמשכה כ-14 חודשים נוספים.

"גם כשמדובר בתיק מורכב וסבוך 'ללא תקדים', גם תיק המוגדר כ'מגה-תיק', לא ניתן 'להשכיבו' לתקופה ארוכה, בניגוד לרוח הנחיות היועץ המשפטי לממשלה", הבהיר השופט (בדימוס) רוזן. "הדברים נושאים משנה תוקף וחומרה כשלא מדובר בתיק שכזה. נראה שההשתרכות בטיפול בתיק זה מחייבת שידוד מערכות, למען מקרה שכזה לא ישוב ויישנה עוד."

לאור תוצאות הבדיקה, המליץ הנציב בפני פרקליט המדינה להביא לקחי מקרה זה והצורך בתיקון ההתנהלות המתוארת בפני הנהלת הפרקליטות. בנוסף הנציב שב והמליץ ליועץ המשפטי לממשלה לבחון את תיקון הנחיותיו כך שייקבע הגורם בפרקליטות שעליו תוטל האחריות לפנות במכתב רשמי ומנומק לגורם פיקודי במשטרה, לצורך החשתה של השלמת חקירה מידי תקופה, שתיקבע על פי התקדמותה.

בתי המשפט העירו לא אחת על הימשכות הליכי החקירה במקרים של תאונות עבודה, המביאים לפגיעה באיכות הראיות המובאות בפני בתי הדין לעבודה. לאחרונה הוקמה במשטרה יחידה ייעודית במטרה לשפר את חקירת תאונות העבודה, יחידת פל"ס כחלק מלהב 433. אולם על פי הודעת המשטרה לבית הדין בעתירת ארגון קו לעובד, גם יחידה זו אינה צפויה לחקור את כל תאונות העבודה, כי אם תאונות בעלות מאפיינים ייחודיים בלבד.

גרירת החקירות, בהיעדר הגשת כתב אישום משך שנים ארוכות – מעכבת ופוגעת גם ביכולתם של עובדים לזכות בצדק ובפיצויים במסגרת הליכים אזרחיים כנגד החברות הקבלניות והמעסיקים שהתרשלו. כתבי אישום, ועל אחת כמה וכמה הרשאות – לו היו מושגות תוך משכי זמן סבירים, היו מאפשרים לעובדים לבסס בבתי הדין גם עוולות אזרחיות באופן מוצק, ומשפיעים על ההליכים המשפטיים בעניינם.

תגובת משרד המשפטים טרם התקבלה.