דבר העובדים בארץ ישראל
מדד המחירים לצרכן (Seika Chujo / Shutterstock.com)
מצב המשק
עלייה קלה במדד

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2% באוגוסט, מחירי הדירות יורדים ב-0.3%.

עלייה גבוהה נרשמה במחירי פירות וירקות טריים - 4.2% | בהשוואה לשנה שעברה ירדו מחירי הדירות החדשות ביוני - יולי ב-3% | האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים עומדת על 0.6% עדיין רחוקה מהיעד השנתי שקבע בנק ישראל

עדכון אחרון: 15.09.2019, 18:43

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אוגוסט ב-0.2%, כך מדווחת הערב (ראשון) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לאחר חודשיים של ירידה, האינפלציה עדיין רחוקה מהיעד של בנק ישראל, ועומדת בשנים עשר החודשים האחרונים על 0.6%.

עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפי ירקות ופירות טריים 4.2% ותרבות ובידור 2.6%. ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפי הלבשה 1.5%, תקשורת 0.7% ושונות 0.7%. מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.8%.

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יוני – יולי 2019 לעומת מאי יוני, נמצא כי מחירי הדירות ירדו ב-0.3% ובכך השלימו עלייה של 0.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (יוני 2018 – יולי 2018).

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים אלה, נמצאו עליות מחירים במחוזות הבאים: תל אביב 1.1% ודרום 0.5%; לעומתם מחוז ירושלים נותר ללא שינוי, וירידות מחירים נרשמו במחוזות מרכז 2.0%, צפון 0.7% וחיפה 0.4%.

במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהן ירדו בחודשים יוני – יולי 2019 לעומת מאי – יוני השנה ב-0.6%. אחוז העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב מהווה 35.9% בהשוואה ל-35.5% בתקופה הקודמת (מאי 2019 – יוני 2019).

מהשוואות העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, יוני 2019 – יולי 2019 לעומת יוני 2018 – יולי 2018, נמצא כי מחירי הדירות החדשות ירדו ב-3.0%.

מדד המחירים לצרכן הוא מדד המשקף את העלייה או הירידה ביוקר החיים בחודש הקודם. את המדד מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והוא מפורסם בתאריך ה-15 בכל חודש, ומתייחס לנתונים מהחודש הקודם. שינויים חדים במדד יכולים להביא את בנק ישראל, שאחד מתפקידיו המרכזיים הוא לשמור על יציבות המחירים, לנקוט בצעדים במטרה לאזן את המחירים.

סל המחירים לצרכן (גרפיקה: דבר ראשון).

בתחילת 2019 עדכנה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את המשקלות של כל אחד מסעיפי ההוצאה לפיהן מחושב מדד המחירים לצרכן. בכדי לחשב את המדד נדרש הלמ"ס להעריך את סך ההוצאה החודשי הממוצע למשק בית בישראל, ולבחון את העלייה או הירידה בכל אחד מרכיבי הסל כחלק מההוצאה הכוללת. בכדי שהמדד יהיה מדויק ככל הניתן, מעדכן הלמ"ס אחת לשנתיים את מבנה המשקלות של כל אחד מסעיפי ההוצאה בהתאם לממוצע ההוצאה של משקי הבית בישראל בשנתיים האחרונות.

נושאים קשורים:  מדד המחירים לצרכן, מדד מחירי הדירות, מצב המשק, אינפלציה
תגובות
×