הצעדים הארגוניים בהם נקטו מפקחי הבנייה ברשויות המקומיות ובוועדות המרחביות הסתיימו, וזאת בעקבות הבנות שהושגו בין נציגי ההסתדרות לשלטון המקומי והממונה על השכר. הצדדים סיכמו כי כבר בימים הקרובים יחל מו"מ אינטנסיבי למציאת פתרון שיספק הסדרי ביטחון ראויים לעובדים מפני גילויי האלימות הרבים עמם הם מתמודדים בעבודתם.

כמו כן, במסגרת המו"מ, שנערך בתיווכם של יו"ר הסתדרות המעו"ף גיל בר-טל ויו"ר חטיבת הרשויות המקומיות בהסתדרות ההנדסאים משה שגב, סוכם על הסדרת נושא קצובת הביגוד שנמנעה עד כה מהמפקחים.

הרקע לצעדים הארגוניים שנמשכו כשבועיים, היה תקנות חדשות המחייבות את כ-600 המפקחים להוציא בעצמם צווים וקנסות על חריגות ועבירות בנייה, ולא בהליך משפטי. העובדים התריעו כי יישום התקנות מעמיד את ביטחונם האישי של המפקחים בסכנה מוחשית וחשף אותם לגילויי אלימות מפני האוכלוסייה הנבדקת.​