ארגון סגל ההוראה של הטכניון מכריז על סכסוך עבודה ועיצומים. הרקע- טענות להפרת ההסכם הקיבוצי ואי יישום תוספות השכר שהוסכמו בנובמבר 2018. בארגון מסרו כי העיצומים יוחרפו בהדרגה ועלולים, במידה ולא ייפתר המשבר, לפגוע בפתיחת שנת הלימודים האקדמית. בשלב זה הורה הארגון שלא לתת ציוני סמסטר קיץ ומועדי ב' לסטודנטים.

גבי ויינרוט, חבר בוועד ארגון סגל ההוראה: "פנינו להנהלת הטכניון על מנת לקבל הסבר לאי-קבלת תוספת השכר במשכורת ששולמה בספטמבר. הפערים בין השכר שהיה צריך להיות משולם לבין מה ששולם בפועל נעים בין 20% ל-45%".

לטענתו, הפערים נובעים בין היתר מכך שבמהלך המו"מ בסוף שנת 2018, הציגה ההנהלה מידע מוטעה באשר להיקף המשרות בטכניות עבורן נאבק הארגון מאבק ממושך לקבלת תוספת השכר. עוד הוסיפו בארגון הסגל וציינו כי מבדיקה מדגמית שערכו, עלה כי מסטרנטים המלמדים בסמסטר הקיץ הנוכחי לא קיבלו תוספת הוראה פרונטלית, בהתאם להסכם.

"אי לכך, החלטנו כי הארגון יפתח בעיצומים בהם לא יינתנו ציוני מועד ב' וסמסטר קיץ, עד שהנהלת הטכניון תחזור בה מהצעד הלא הוגן והפוגעני בו נקטה כלפי שדרת ההוראה האקדמית החשובה והגדולה של הטכניון" הוסיף ויינרוט. "אנו מצרים על פגיעה אפשרית בסטודנטים והסטודנטיות ועושים מאמצים גדולים להימנע ככל האפשר מפגיעה בהם. אנו מקווים שהטכניון יעשה מאמץ דומה בניסיון להגיע לפתרון מהיר של הסכסוך".

ארגון סגל ההוראה של הטכניון מקיף כ-1,800 אנשי ונשות סגל, ומהווה את שכבת ההוראה וההדרכה האקדמית הגדולה של הטכניון – אשר אינה מקבלת את אותם התנאים, ההטבות והזכויות המקבלים עובדי הטכניון הקבועים.

תגובת הטכניון: "אנחנו מקיימים הידברות שוטפת עם נציגי הארגון בתקווה לפתור את נקודות המחלוקת בקרוב".