התעשייה הישראלית מייצרת יותר, אבל העובדים עובדים פחות – כך עולה מדו"ח הייצור התעשייתי שפרסם היום (ראשון) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. על פי הדו"ח, בעוד הייצור התעשייתי בישראל עלה ב-8.6% בחודשים מאי עד יולי השנה, מספר המשרות בענף ירד ב-1.6% ומספר שעות העבודה בפועל בענף ירד ב-2.9%.

עם זאת, מהדו"ח עולה פער גדול בין ענפי התעשייה השונים, ובייחוד בין ענפי התעשייה הטכנולוגית לתעשיות המסורתיות. ענפי הייצור בתעשיות הטכנולוגיה עילית, הכוללים את חברות ייצור התרופות והמחשבים, הגבירו ב-19.8% את ייצורן במאי עד יולי, לאחר שברבעון שקדם לו (פברואר עד אפריל) הגבירו תעשיות אלו את ייצורן בכמעט 24%. לעומת זאת, בניכוי ענף הטכנולוגיה העילית, רשם הייצור התעשייתי ירידה של 0.7%. תת-הענף היחיד שהייצור בו גדל היה 'טכנולוגיה מעורבת-מסורתית" (הכולל למשל תעשיות נפט, גומי ופלסטיק, מתכות ותיקון מכונות) שבו גדל הייצור ב-6.7%.

מספר המשרות בתעשייה ירד ב-1.6%. עם זאת, בקרב תעשיות הטכנולוגיה העילית נשאר מספר המשרות יציב, אחרי שמתחילת השנה צמח מספר המשרות ב-0.8%. בתעשיות ללא טכנולוגיה עילית חלה ירידה של 2% במספר המשרות ברבעון השלישי, בהמשך למגמת הירידה במשרות מתחילת השנה שעומד על 2%. גם במספר שעות העבודה חלה ירידה ממוצעת של 2.9%.

עוד עולה מהדו"ח כי ממוצע המכירות של התעשייה לשוק הישראלי ירד ב-0.7% ברבעון השלישי. עם זאת, גם במכירות בישראל זכו תעשיות הטכנולוגיות לעלייה לעומת יתר התעשייה. בעוד ביתר התעשייה חלה ירידה בהיקף המכירות בארץ, דווקא התעשייה הטכנולוגית נהנתה מעלייה של 11.8%. במכירות בחו"ל הירידה הייתה עוד יותר חדה – ברבעון השלישי ירדו היקפי המכירות של התעשייה הישראלית בחו"ל ב-2.9%.