אחרי מספר שנים בהן ירד קצב הגידול בעקביות, קצב הגידול בחובות משקי הבית חזר לעלות, כך עולה מדו"ח התפתחות החוב של המגזר הפרטי שפורסם היום (ראשון). המספרים מצביעים על כך שברבע השני של 2019 עלו רמות החוב של משקי הבית בישראל ב-1.7%, המהווים 9 מיליארד ש"ח, בדומה לקצב הגידול ברבעון הקודם. 

עוד עולה מהדו"ח כי מרבית הגידול בחוב של משקי הבית היה בחוב לדיור. ברבעון השני צמח החוב לדיור של משקי הבית ב-8 מיליארד שקלים, ועמד על 373 מיליארד שקלים. החוב לדיור צמח ברבעון השני ב-2.3%, לעומת 2.4% ברבעון הקודם.

לעומת זאת, החוב שלא לדיור עלה ב-0.5% ברבעון האחרון, ומתחילת השנה הוא נמצא במגמת עלייה וגדל ב-1.3%. מהדו"ח עולה כי היקף האשראי הנלקח מגופים חוץ בנקאיים וחברות כרטיסי האשראי גדל בשיעור גבוה מאשר האשראי מהבנקים. האשראי מהבנקים צמח ב 3.7%, אך האשראי ממקורות חוץ בנקאיים צמח ב-5.5%, ומחברות כרטיסי האשראי ב-5.3%. מרבית האשראי שנלקח ממקורות חוץ בנקאיים לא היה מיועד לדיור, והוא צמח מתחילת השנה בכמעט 9%.

עוד עולה מהדו"ח כי המגזר העסקי הגדיל את שיעור גיוס החוב בכ-9.4 מיליארד שקלים, ממוצע הגיוסים בשנה האחרונה. הדו"ח גם מצביע על ירידה בפער בין התשואות על אג"ח החברות הנכללות במדד תל בונד 60, לבין תשואות האג"ח הממשלתית. מדובר בגמה הנמשכת כבר מספר רבעונים ברצף. צמצום הפער מעיד על עלייה בביקוש בחוב של אותן החברות, מה שעשוי להעיד על אמון גבוה מצד המשקיעים ברווחיותן.​