29% מבני ה-65 ומעלה חשים בדידות לעיתים קרובות או לפעמים, וזאת לעומת 19% בקרב האוכלוסייה הצעירה יותר, כך עולה מנתונים לרגל יום האזרח הוותיק הבין לאומי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוך הסקר החברתי 2018. לצד זאת, רוב האוכלוסייה מעל גיל 65 (87%) מרוצה מחייה, 31% 'מרוצים מאוד' ו-56% נוספים 'מרוצים'. יחד עם זאת, מיעוט (23%) מהם סבורים כי חייהם ישתפרו בשנים הקרובות, קרוב למחצית (45%) סבורים כי חייהם לא ישתנו ו-15% מעריכים שחייהם יהיו פחות טובים. 15% לא ידעו להשיב.

בריאות

57% מבני 65 ומעלה, מעריכים כי מצב בריאותם 'טוב' או 'טוב מאוד': 62% מהגברים ו-54% מהנשים. 42% מעריכים כי מצב בריאותם לא טוב. 43% מדווחים על בעיה בריאותית או פיזית אשר מפריעה להם בתפקוד יומיומי: 38% מהגברים ו-47% מהנשים בגיל זה.

מצב כלכלי ורווחה

שלושה רבעים מבני 65 ומעלה מצליחים לכסות את ההוצאות החודשיות של משק הבית (למזון, חשמל וכד'), ו-23% אינם מצליחים. כמחצית מבני 65 ומעלה שאינם עובדים (48%), מתקיימים בעיקר מקרן פנסיה או מחסכונות שלהם או של בני זוגם; 45% מתקיימים מקצבאות של המוסד לביטוח לאומי או של משרד ממשלתי אחר; היתר (7%) מתקיימים בעיקר מתמיכת בני משפחה או ממקור לא ידוע.

19% מבני ה-65 ומעלה חשים אפליה (28% בקרב האוכלוסייה הצעירה יותר) מסיבה כלשהי, בשל גילם, מוצאם, דתם וכד'.

17% מרגישים 'לא כל-כך בטוח' או 'בכלל לא בטוח' ללכת לבד בחשיכה באזור מגוריהם, 9% מהגברים ו-24% מהנשים; 12% אינם יוצאים מביתם בחשיכה: 6% מהגברים ו-18% מהנשים.

ב-12 החודשים שקדמו לריאיון 38% מבני ה-65 ומעלה יצאו לטיול או לנופש בחו"ל. 16% השתתפו בפעילות התנדבותית במסגרת פרטית או במסגרת ארגון.

שימוש באינטרנט

62% מבני 65 ומעלה משתמשים באינטרנט (89% בקרב הצעירים יותר), ובמהלך השנים ניכרת עלייה בשיעור המשתמשים. יחד עם זאת, בני 65 ומעלה לא בהכרח מממשים את היעילות שברשת. בשונה מהאוכלוסייה הצעירה יותר, רק רבע (25%) משתמשים ברשת לצורך פעולות בנקאיות ותשלומי חשבונות; 21% משתמשים ברשת לצורך קבלת שירותים ממשרדי ממשלה כגון הורדת טפסים, קבלת אישורים.

היעדר שליטה בשפה העברית עלול להגביל את השימוש באינטרנט לחלק מהצרכים שהוזכרו, מלבד יתר ההשלכות שיש לה. השליטה בדיבור של 57% מבני 65 ומעלה 'טובה מאוד'; ל-18% שליטה 'טובה'; ל-26% שליטה 'בינונית', 'חלשה' או שאינם מדברים כלל בעברית. השליטה בקריאה של 52% 'טובה מאוד'; ל-16% שליטה 'טובה'; לכשליש (32%) שליטה 'בינונית', חלשה או שאינם קוראים כלל בעברית. גם בשליטה בכתיבה בעברית ההתפלגות דומה.

נהיגה ברכב

בקרב בני 65 ומעלה, 35% נוהגים 7-5 ימים בשבוע; 14% נוהגים פחות מ-5 ימים בשבוע; ל-10% נוספים יש רישיון אך אינם נוהגים כלל; ל-41% אין רישיון נהיגה. הממצאים מראים כי נשים עצמאיות פחות מגברים בהקשר של נהיגה ברכב.

הגדרה עצמית של מוצא

46% מהיהודים בני 65 ומעלה מגדירים את עצמם 'ישראלי' (42%) או 'צבר' (4%); 20% מגדירים את עצמם 'יהודי'; 9% מגדירים את עצמם 'אשכנזי'; 16% מגדירים עצמם לפי שם ארץ המוצא (פולני, רומני, צרפתי, מרוקאי, אתיופי, ספרדי וכד').

בקרב הערבים בני 65 ומעלה: 33% מגדירים את עצמם 'ישראלי' או 'פלסטיני'; 30% מגדירים את עצמם 'ערבי' או 'מוסלמי'; 25% מהערבים בני 65 ומעלה לא הגדירו את מוצאם.

45% מהיהודים בגיל 65 ומעלה מגדירים את עצמם כלא-דתיים, חילונים; 4% מגדירים את עצמם כחרדים, כאשר בקרב האוכלוסייה הצעירה יותר חלקם של החרדים הוא פי שלושה (12%).​