ועד עובדי רשות האכיפה והגבייה והסתדרות עובדי המדינה, ישביתו היום (שלישי) את כל פעילות משרדי הרשות ברחבי הארץ, את המרכז לגביית קנסות ואת מטה הנהלת הרשות.

הרקע לסכסוך העבודה ולשביתה, הוא כוונת הנהלת רשות האכיפה והגבייה לבצע רפורמה מקיפה ברשות באופן חד צדדי. זאת, בין היתר, על רקע כניסתם לתוקף של חוקים שונים שהרשות אמונה על אכיפתם, והרחבת תחומי פעילותה בין היתר לגביית קנסות שהוטלו על ידי רשויות מקומיות, קנסות בגין אי הפקדת הפרשות פנסיוניות של מעסיקים עבור עובדים, וכן רפורמת חדלות פרעון האמורה להיכנס לתוקפה בימים אלה.

"משנת 2017 אנו מנסים להתניע תהליך של הידברות וניהול משא ומתן. כל מאמצינו העלו חרס. הממונה על השכר במשרד האוצר לא מתייחס וגורר רגליים. לא נותרה בידינו ברירה, כמוצא אחרון, לנקוט בשביתה"

בהסתדרות מציינים כי כבר משנת 2017 פנו נציגי ההסתדרות והוועד להנהלה וביקשו לקיים עימם מו"מ ולחתום על הסכם קיבוצי אשר יסדיר את השלכות הרפורמה על העובדים, אולם ההנהלה התעלמה מדרישה זו.

מחזיק התיק הארצי של עובדי רשות האכיפה והגבייה בהסתדרות עובדי המדינה, אבנר סולטני, מסר: "משנת 2017 אנו מנסים להתניע תהליך של הידברות וניהול משא ומתן. כל מאמצינו העלו חרס. הממונה על השכר במשרד האוצר לא מתייחס וגורר רגליים. לא נותרה בידינו ברירה, כמוצא אחרון, לנקוט בשביתה". יו"ר ועד עובדי רשות האכיפה והגבייה, אלי אלבס, מסר: "אנחנו נחושים להגן על זכויותינו וקוראים לגורמים הרלוונטיים לשבת עמו למשא ומתן רציני".

רשות האכיפה והגבייה היא יחידת סמך במשרד המשפטים שהוקמה בינואר 2009. הרשות מופקדת על אכיפת החלטות שיפוטיות, על גביית חובות שונים בין גופים פרטיים וכן על גביית קנסות, חובות ותשלומים. הרשות מורכבת משתי יחידות: מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות. מנהל הרשות הוא תומר מוסקוביץ'.

מהרשות נמסר כי "הנהלת רשות האכיפה והגבייה מצרה על החלטת הועד לשבות. ההנהלה תומכת בהסכם עבודה חדש לעובדי הרשות, ואף לוקחת חלק פעיל במשא ומתן למול משרד האוצר, ומקווה כי יימצא פתרון בהקדם. על אף השביתה מוקד המידע של הרשות יפעל כרגיל. בקשות דחופות ידונו בהתאם. דיונים יתקיימו בהתאם להחלטת הרשמים".