לאחר שביתת אזהרה בת יומיים, יחזרו מחר (חמישי) עובדי רשות האכיפה והגבייה לעבודה סדירה. בהסתדרות עובדי המדינה בוחנים כעת את המשך הצעדים לאחר החג.

פעילות משרדי רשות האכיפה והגבייה ברחבי הארץ הושבתה היום (רביעי) ואתמול, בשל כוונת הנהלת הרשות לבצע רפורמה מקיפה, ללא הידברות עם נציגות העובדים ובאופן חד-צדדי. בהודעת ההסתדרות נכתב כי הנהלת הרשות מתעלמת מדרישת ההסתדרות לנהל משא ומתן לחתימה על הסכם קיבוצי חדש, אשר יסדיר את השלכות הרפורמה על העובדים. עוד נכתב בהודעה כי משנת 2017 מבקשים נציגי ההסתדרות והוועד מהנהלת הרשות, לנהל עמם משא ומתן, אך ללא הועיל.

מחזיק התיק הארצי של עובדי רשות האכיפה והגבייה בהסתדרות עובדי המדינה, אבנר סולטני, מסר: "פעילות רשות האכיפה והגבייה הושבתה למשך יומיים, כמסר להנהלת הרשות על כך שההסתדרות לא תעמוד מנגד כאשר עובדים מופקרים וכאשר נערכים  שינויים ארגוניים, ללא התייעצות או דיון עם נציגות העובדים. אנו בוחנים את המשך צעדינו לאחר ראש השנה".

רשות האכיפה והגבייה היא יחידת סמך במשרד המשפטים שהוקמה בינואר 2009. הרשות מופקדת על אכיפת החלטות שיפוטיות, על גביית חובות שונים בין גופים פרטיים וכן על גביית קנסות, חובות ותשלומים. הרשות מורכבת משתי יחידות: מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות. מנהל הרשות הוא תומר מוסקוביץ'.