הממונה על השכר באוצר קובי בר נתן ויו"ר ההסתדות ארנון בר-דוד חתמו אמש (ד) הסכם על החזר רטרואקטיבי בסך 6,500 ש"ח, שיינתן ל-2700 כבאים בשל עיכוב ביישום 'הסכם הארוחות' מול המדינה במערך הכבאות. המענק יינתן בשתי פעימות, כשהראשונה אמורה הייתה להיות משולמת כבר בחודש ספטמבר הנוכחי, והשנייה בחודש פברואר. ועדת המעקב בוחנת כעת כיצד ליישם את ההסכם, גם בראיה לשנות הפעילות הבאות.

הוועדה, שדנה חודשים ארוכים גם באשר לחתימת ההסכם הרטרואקטיבי הנוכחי, מורכבת מנציגי האוצר ובהם סגן בכיר לממונה על השכר דיא אסדי, נציגי ההסתדרות הכללית, העובדים והנהלת הכבאות. את ההסתדרות ייצגה בה עו"ד יעל שילוני.

מדובר בהסכם קיבוצי שנחתם בין המדינה להסתדרות בשנת 2017. בעוד שהסכם הארוחות הקיבוצי גרע מכלל עובדי המדינה, כולל עובדי מערך הכבאות, הטבות דוגמת הסכמי כלכלה ישנים וכן תשלומים בגין אחזקת קו טלפון ביתי – עובדי מערך הכבאות לא נהנו מהייתרונות שנכללו בו. אלו לא יושמו עד כה במערך בשל אופי ותנאי העסקת העובדים, שמאופיין בין היתר בפריסה הרחבה של התחנות ברחבי הארץ, שבחלקן מספר עובדים מצומצם ביותר.

במקביל, נמשך סכסוך העבודה של הכבאים באשר לשורה של צעדים חד צדדיים, ובראשם הוראה חדשה של הנציב לכבאים לשמש כשומרים בתחנות הכיבוי בשעות הלילה, בין פעילות מבצעית אחת לאחת, לצד טענות לפגיעה בנציגי עובדים וחברי ועדים, ואי העברת מלא כספי הרווחה לעובדים.

במכתב ששלח יו"ר הסתדרות המעו"ף גיל בר טל ליו"ר ארגון הכבאים אבי אנקורי, ציין כי ההנחיה לכבאים לשמש כשומרים הינה בלתי חוקית. "כבאות היא מקצוע המוגדר בחוק. מאבטח, מוקדנים הם מקצועות שונים ואחרים ממנו" הבהיר בר טל. "הנציב כדרכו פועל לבד כאילו מדובר בעסקו הפרטי. אין לכבד הנחיה זו ואין לבצעה. לאור התנהלות העבר, ככל שיהיו ניסיונות להכריח או לאיים על עובדים אנא הודיע לנו בדחיפות. אני מאחל שנה טובה ומבורכת לכל הכבאים והעובדים במערך הכבאות. אעמוד על משמר זכויות העובדים גם בשנה הבאה עלינו לטובה ואפעל לחיזוק מעמדם של הכבאים ונציגותם".

עד לאחרונה היו בתחנות האזוריות מוקדנים שהיו ערים לאורך כל שעות היממה. הדרישה שהכבאים יחלו לבצע שמירות בין פעילות מבצעית אחת לאחרת, נולדה ממהלך של נציב הכבאות אשר ריכז את המוקדנים מהתחנות השונות למספר מוקדים – זאת מבלי לשכור שומרים שיחליפו אותם בהשגחה על התחנות. בהסתדרות הדגישו לאחרונה בפני בית הדין כי האישור הייחודי של שר העבודה למשמרות הכבאים בנות 24 השעות, אינו נסמך על מתכונת עבודה הדורשת ערות משך כל הלילה. בעבר דרש הנציב מכבאים גם לשמש כמוקדנים, אולם לאחר מאבק משפטי נסוגה הנציבות מדרישה זו.