בית הדין לעבודה בנצרת דחה את בקשת המדינה להטיל צו מניעה על עיצומי הכבאים במהלך החגים. עיצומי הכבאים החלו בחמישי שעבר, במחאה על פגיעה מתמשכת בתנאי עבודתם ובארגון העובדים מצד נציב הכבאות דדי שמחי. העיצומים כוללים עבודה במתכונת שבת, שאינה פוגעת במענה המבצעי. לאחר שהוגשה לבית הדין תוכנית האימונים עד סוף 2019, החריג ארגון הכבאים מיוזמתו גם את אימוני החוסן הנפשי, הנהיגה המבצעית ואת כנסי המוכנות לחורף והם יתקיימו למרות העיצומים. מוקדם יותר השבוע החריג הארגון מיוזמתו גם את החתימה על טפסי אכלוס של מבנים חדשים (טופס 4) לקראת החגים.

נשיא בית הדין האזורי בנצרת מירון שוורץ הדגיש בהחלטתו את חשיבות זכות השביתה של הכבאים, אך רמז כי אם העיצומים יימשכו, הוא ישקול להגביל את היקף השבתת האימונים כדי למנוע סכנה לחיי אדם. "זכות השביתה, זכות יסוד היא. אין בכוונת בית הדין למנוע מן המשיבים זכותם זו, כל עוד תופעל במידה הנכונה ולתכלית ראויה. שביתה לשם שביתה, ללא רצון ונכונות למו"מ, אינה יכולה לקדם מאומה. לצד זכות השביתה, יש לשמור כי אינטרסים חשובים נוספים, לרבות כשירות מבצעית, אשר משמעותה עשויה להגיע לכדי סיכון חיי אדם. לפיכך, בכוונת בית הדין להגביל את היקף השבתת האימונים, בשים לב לאמור ועל יסוד התעדוף שהוגש".

לצד האישור להמשיך בעיצומים, נזף השופט שוורץ בארגון הכבאים, נוכח סירובו לקבל את הצעתו לקיום פגישה בארבע עיניים בין נציב הכבאות דדי שימחי ליו"ר הארגון אבי אנקורי. "אין לבית הדין אלא להביע תמיהה אודות התנהלות נציגי עובדים, במצב הדברים המתואר שהרי הדרך היחידה לפתרון המשבר, בגינו נוקטים העובדים בצעדים ארגוניים היא דרך של הידברות ומו"מ". יצוין כי בתחילה נענו בארגון הכבאים להצעה לפגישה, אך חזרו בהם לאחר שההנהלה הפיצה הודעה חד צדדית על סיום העיצומים.

 

השופט שוורץ קרא לכבאים ולהנהלת הנציבות למצוא בעצמם את הדרך לפתרון המשבר. "בהתחשב בעובדה כי אנו מצויים בפתחה של שנה חדשה וחגי תשרי באים עלינו לטובה, כמו גם בשים לב לכך כי בתקופה זו, אין מתוכננים אימונים רבים, אם בכלל, סבורני כי יש לאפשר לצדדים זמן לחשבון נפש, מתוך תקווה כי ישכילו למצוא את הדרך לפתרון המשבר. מוצע כי באי כח הצדדים, יעשו כל שביכולתם על מנת לקדם שיח אשר יביא להבנות ללא צורך בהכרעות שיפוטיות, אשר נראה כי ממילא לא יהיה בהן כדי לקדם את הצדדים לפיתרון כולל. בית הדין מאחל לצדדים שנה טובה וכן כי: תכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה" הוסיף.

מארגון עובדי הכבאות נמסר בתגובה להחלטה כי "כפי שבית הדין כתב – זכות השביתה היא זכות יסוד. אנו נוקטים בה כל עוד הנציב אינו מעוניין לנהל משא ומתן ענייני, 'בלב פתוח ונפש חפצה' כפי שהציעה בית הדין. יו"ר ארגון עובדי הכבאות אבי אנקורי נכון להיפגש עם הנציב בכל עת, ובלבד שהנציב לא ינקוט במניפולציות ערב הפגישה כפי שעשה בשבוע האחרון, בכוונה מודעת לפוצץ את הפגישה או למנוע את התנאים לקיומה".

עוד נמסר כי "ארגון עובדי הכבאות חרט על דגלו את טובת הכבאים, וזכותם לביטחון והגנה תעסוקתית. כל צעד ארגוני נבחר בקפידה כדי למצות זכויות אלה ובהן זכויות יסוד שעלינו להילחם עליהן לצערנו: הזכות לשמור על הסכמי שכר קיימים, הזכות לארוחות, הזכות למנוחה, הזכות לעסוק רק בכבאות ולא במשימות כמו אבטחה ושמירה. ארגון הכבאות ימשיך לנהוג באחריות כלפי ציבור העובדים וכלל אזרחי ישראל."

את ארגון הכבאים ייצגה עו"ד יעל שילוני, שותפה במשרד עורכי הדין אהוד שילוני ושות'.