פי שבעה יותר מיטות אשפוז ופי שניים פחות הרוגים בתאונות דרכים: הפערים בין הפריפריה למרכז ממשיכים להיות גדולים, כך עולה מדו"ח של לשכה המרכזית לסטטיסטיקה למ"ס שפורסם היום (רביעי).

מהנתונים עולה כי מרבית האוכלוסיה בישראל (59%) מתגוררת באחד מיישובי המרכז, לעומת 19% בלבד בפריפריה. עם זאת, הדו"ח חושף מספר נתונים מטרידים על הפערים בשירותים הציבוריים בין המרכז והפריפריה.

כך למשל, הפער בגישה לשירותים רפואיים היא הגדולה ביותר. לעומת המרכז וירושלים, בהן קיימות כ-2.9 מיטות אשפוז לכל אלף תושבים, ביישובים בגולן ובנגב קיימים רק 0.4 מיטות על כל אלף תושבים. במילים אחרות, במרכז הארץ קיים מספר מיטות אשפוז גדול פי שבעה מאשר בסביבת היישובים הפריפריאליים ביותר. בנוסף דיווחו תושבי הפריפריה בנגב ובגולן רמה גבוהה בהרבה של ויתור על טיפול רפואי מסיבות כלכליות. לעומת המרכז, שם רק 6% דיווחו על ויתור על טיפול רפואי, בפריפריה עמד נתון זה על 19%.

גם בבטיחות בדרכים קיים פער גדול בין המרכז לפריפריה. מנתוני הלמ"ס עולה כי בעוד ביישובי המרכז נהרגים בממוצע 2.5 בני אדם בשנה על כל 100 אלף תושבים, ביישובי הנגב והגולן עומד מספר זה על 5.8 –  מספר גבוה פי שניים. הלמ"ס מדווח על מספר גבוה יותר של פצועים קשה בתאונות דרכים. ביישובי הפריפריה עמד המספר הממוצע על 30 פצועים לכל 100 אלף לעומת 20 במרכז.

מהדו"ח עולה גם פער בשיעור הסיכון לעוני בקרב משקי בית: 37% ביישובים פריפריאליים לעומת 22% ביישובים מרכזיים. בפריפריה מספר הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים בעקבות נזקקות גבוהה יותר- 1 מכל 9 תושבים ביישובים פריפריאליים לעומת 1 מכל 12 במרכז. גם שיעור האבטלה בפריפריה גבוה יותר מזה במרכז: 4.5% לעומת 3.9%.

לעומת זאת, מהדו"ח עולה כי במספר קריטריונים דווקא היישובים הפריפריאליים זוכים לתנאים טובים יותר. למשל, מספר התלמידים הממוצע למורה נמוך ביישובי הנגב והגולן מזה שבמרכז הארץ. לעומת 10 תלמידים לכל מורה בממוצע במרכז, ביישובי הפריפריה עומד מספר זה על 7.6 בלבד. בנוסף, ביישובי הפריפריה דיווחו התושבים על רמת ביטחון אישי גבוהה יותר. 84% מתושבי היישובים הפריפריאליים דיווחו כי הם מרגישים בטוחים ללכת לבד באזור מגוריהם בחשכה, לעומת רק 79% מהתושבים ביישובים המרכזיים.