שופט בית משפט השלום בתל אביב, עדי הדר, קיבל את ערעורה של חברת גולן טלקום, וביטל קנס שהוטל עליה בשל המשך גבייה מלקוח נוטש. לפי הפסיקה, הרשות להגנת הצרכן התמהמה בקבלת ההחלטות בעניין, שהתקבלו שנים אחרי ההפרות, והרבה לאחר שכבר שונה רשיונן של חברות התקשורת, שמחייב גבייה בשיטה היחסית. בסוף יולי, התקבל גם ערעורה של סלקום בנסיבות דומות.

השופט הדר, קבע בפסיקתו שיש לקבל את ערעורה של גולן טלקום על הטלת עיצום כספי בגובה 612 אלף שקלים, בשל שיהוי ארוך בהחלטות: "שלוש וחצי שנים מהמועד בו הובא לידיעת הרשות בחודש ינואר 2015… במתן הודעה על כוונה  לחייב הטלת עיצום לפי חוק הגנת הצרכן שנתיים לאחר שהגיע לידיעת הרשות המידע לגבי ביצוע הפרות. שנה ממועד קבלת המענה ובמקריות כביכול, שבוע לאחר מתן החלטה התומכת בעמדתה, בשונה מפסיקה קודמת."

מתוך פסק הדין של השופט עדי הדר בעניין גולן טלקום והרשות להגנת הצרכן

לפי הפסיקה, ברשות להגנת הצרכן "מרחו" את החלטתם, עד שהתקבלה פסיקה בעניין דומה, שמחזקת כביכול את ההחלטה להטיל עיצום כספי. אותו פסק דין קבע כי מדובר בשימוש בעיצומים מנהליים באופן בלתי סביר. כלי זה נועד לאפשר הרתעה וציות מיידי לחוק, אך במקרה הזה, רשיונן של חברות התקשורת כבר תוקן בשנת 2017 כך שהן מחוייבות לגבות כסף רק בשיטה היחסית, ואין להן היתר לגבות תשלום על חודש מלא מלקוח שנטש במהלך החודש עליו כבר שילם.

השופט הדר, נסמך רבות על פסיקה  במקרה דומה, בה התקבל ערעורה של חברת סלקום בטענת שיהוי.

עוד קבע השופט, ביחס לשימוש הראוי בכלי של הטלת עיצומים ללא ניהול הליך משפטי, כי "אם בית המשפט יסכים לניהול ההליך המנהלי על פני תקופה ארוכה, אזי ייאבד הטעם בשלילת זכותם של העוסקים להגן על עצמם על ידי חקירת עדי הרשות המנהלית. אילו המחוקק ביקש להקנות למדינה הכנסה נוספת בדמות של פסיקת סכומי עתק עקב הפרות של חוק הגנת הצרכן ללא קשר להשגת ציות על ידי הרתעה מידית, חזקה כי היה קובע זאת במפורש בחוק."

מהפסיקות עולה, כי התעקשות הרשות להגנת הצרכן על קיום הליך מנהלי ממושך, איננה חוקית ואין להשתמש בכלי זה שלא למטרות שלשמן נועד.