בעקבות דיווח של אזרח ערני, איתר משרד העבודה והרווחה מנופאי שהניף אדם באמצעות פיגום בניגוד לחוק, ושלל את רישיוני למשך ארבעה חודשים.

מפקחי מינהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה הגיעו לאתר הבנייה ברחוב יפה נוף באשקלון לפני כמה שבועות, מיד לאחר שנתקבלה במשרד תלונה של אזרח שצילם את האירוע. לתלונה צורף סרטון של ההתרחשות, ובו נראה אדם עומד על פיגום זיזי המחובר לעגורן צריח על ידי שרשרת בלבד. האדם עמד על הפיגום בגובה רב, תלוי בין שמיים לארץ. מהסרטון עלה בבירור כי הפעלת העגורן נעשתה בניגוד לתקנות הבטיחות.

תדריך בטיחות באתר בנייה. ארכיון, למצולמים אין קשר לכתבה (צילום: מור הופרט)

המפקחים ערכו תחקיר ובירור מקיף, בין היתר של העגורנאי ומנהל העבודה. העגורנאי הודה מיד בביצוע העבירה. מפקחי מינהל הבטיחות הטילו צו בטיחות מיידי והרחיקו את העגורנאי מהאתר ואסרו על המשך עבודתו באתר. בעקבות האירוע המסוכן והחריג שיכל היה להסתיים באסון כבד, נשלל רשיונו של העגורנאי לארבעה חודשים, וזאת לאחר מיצוי הליך הבירור ולאחר שניתן לו הזכות לטעון כנגד.

לצד זאת, בוצע במקום ביקור פיקוח מקיף בו נתגלו ליקויי בטיחות שונים לרבות: אי גידור משטחי עבודה בהם קיימת סכנת נפילה לעומק שני מטרים ויותר, פתחים במספר מקומות, בעיות שונות בפיגומים, סולמות לא תקינים באתר, תאורה חסרה ואי נוכחות מנהל העבודה בזמן האירוע.

המשרד נקט פעולות נוספות. בין היתר, זימונה של עפרה חדד, בעלת חברת הבניה באתר, יורו ישראל, והממונה על הבטיחות בחברה, לבירור במשרדי המנהל. לחדד הובהר שבמידה ותתבצע באחד מאתרי החברה הפרה נוספת של תקנות הבטיחות בעבודה, הנושא יועבר להמשך טיפולו של רשם הקבלנים – טיפול העשוי להסתיים בשלילה זמנית או קבועה של רישיון החברה. כמו כן הובהר למנהל העבודה כי המכתב נכנס לתיקו האישי כאזהרה חמורה.

אזרחים הנתקלים בליקויי בטיחות באתרי בניה, יכולים לדווח עליהם באמצעות הקו החם שהוקם על ידי המוסד לבטיחות וגיהות. מדריכי המוסד מגיעים לאתרים אלו ומספקים המלצות לחברות הבונות בהן בתחום הבטיחות, וכן מועברות התלונות גם למשרד העבודה והרווחה לצורך המשך טיפול.

דן ורשבסקי, יו"ר ועד המנופאים בהסתדרות. (צילום: יעל אלנתן)

"וועד המנופאים מברך על השינוי בהתייחסות של מנהל הבטיחות לעבירות בטיחות באתרי הבנייה ומנופאים בפרט" מסר לדבר יו"ר ארגון המנופאים הארצי בהסתדרות עובדי הבניין והעץ דן וורשבסקי. "עצוב שיש עדיין מפעילי עגורן צריח שעוברים על התקנות, מסכנים את סביבתם והורסים את שמם הטוב של רוב המנופאים הפועל כחוק. ועד המנופאים לא יתפשר על עבודה בטוחה של המנופאים. זאת לצד כיבוד סמכותם בתחום הבטיחות מצד מנהלים ופועלים באתר. אנו בטוחים שהמשך אכיפה נוקשה תביא לירידה משמעותית בתאונות ולהעלאת המודעות בקרב הפועלים לחשיבותה של עבודה לפי הוראות הבטיחות".