השכר הממוצע למשרות שכיר, ללא השפעה של עליות ו/או ירידות מחירים במשק, עמד ביולי האחרון על 10,389 שקלים, עלייה של 2.9% לעומת  יולי 2018, כך עולה מדו"ח שפרסמה היום (ראשון) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. למעשה, במרבית הענפים עלה שכר העובדים הממוצע בשנה האחרונה, יוצא הדופן המשמעותי ביותר היה ענף מנהל מקומי, ציבורי וביטחון וביטוח לאומי שהשכר ההמצוע בו רשם ירידה בשיעור של 5.9% בשנה החולפת. הדו"ח גם מצביע על עלייה קלה במספר השכירים בישראל: 3.812 מיליון ביולי 2019, עלייה של 1.8% לעומת החודש המקביל אשתקד.

למרות העלייה המרשימה בשכר הממוצע, חשוב להסביר כי מדובר בנתון שרחוק מלייצג את מצבם של מרבית העובדים בישראל. השכר ממוצע מייצג שיקלול של שכרם של כל העובדים בישראל, ולא מצביע על פערים בשכר. על פי נתוני הלמ"ס, מרבית העובדים בישראל (66.5%) משתכרים מתחת לשכר הממוצע, ורק 33.5% משתכרים יותר ממנו.

הדו"ח גם מצביע על פערים גדולים ברמות השכר לפי מקצועות בישראל. הענף בו העובדים זוכים לשכר הנמוך ביותר הוא שירותי אירוח ואוכל, שם השכר הממוצע עומד על 5,150 שקלים. לעומת זאת, שכר העובדים הממוצע בענף המידע והתקשורת עמד על 22,122 שקלים – כמעט פי 4.5 יותר.

בענף השירותים הפיננסיים והביטוח עמד השכר הממוצע על 20,153 שקלים, עלייה של 8.1% לעומת השנה שעברה. עם זאת, קיים פער משמעותי בין העובדים בחברות השירותים הפיננסיים, המשתכרים בבמוצע 24,785 שקלים, לעובדים בחברות הביטוח והפנסיה ששכרם הממוצע עומד על 16,155 שקלים.

הענף שזכה לגידול הגבוה ביותר במספר המשרות הוא ענף המידע והתקשורת, שצמח ב-4.3% בשנת 2019. לעומת זאת, מספר המשרות בענף התעשייה והחרושת ירד ב-1.1%, ומספר המשרות בענף האמנות והבידור ירד ב-2.2%.

המגזר בו מועסק המספר הגדול ביותר של עובדים בישראל הוא החברות הלא פיננסיות. על פי הדו"ח, החברות הלא פיננסיות מעסיק 64.1% מכלל העובדים במשק הישראלי. זאת לעומת המגזר הממשלתי, שמעסיק 19% מהעובדים בישראל.