עשרות תושבי כפר קאסם וראש העין הפגינו מחוץ לדיון שהתקיים היום בוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) לגבי תת"ל 98, תכנית להקמת תחנת כח של חברת קסם אנרגיה, באזור מחלף קסם. הדיון הסתיים בלא הכרעה ועבר לדיון נוסף שייקבע בהמשך.

היזמים, שבראשם עומד חזי קוגלר, טענו כי מיקום התחנה אופטימלי – כלוא בין רצועות כבישים, ולא ניתן לעשות בו תכנון חלופי. קוגלר היה בעברו מנכ"ל משרד האנרגיה והוא טען כי הקמת התחנה מהווה מענה למדיניות הממשלה, המבקשת להגביר את ייצור החשמל באיזור המרכז, שם נמצא עיקר הביקוש, הגדל בקצב מהיר יותר מאשר בשאר חלקי הארץ.

במהלך הדיון הציגו היזמים מענים המטפלים לדעתם בכל הטענות כנגד התכנית – הפליטות לאוויר יוגבלו ע"י המשרד להגנת הסביבה, הרעש ייבלע ממילא ברעש הכבישים 6, 5, ו-444 ולא יוסיף עליו. קו הדלק ומיכלי הסולר ימוגנו כפי שיידרשו, הגדרת האיזור כבעל רגישות הידרולוגית גבוהה ישונה לרגישות בינונית בעקבות קידוחי ניסיון שמצאו שכבת חרסית מבודדת, התחנה תיבנה בתקן שעמיד לרעידות אדמה, והתועלת ממנה תהיה גבוהה.

משרדי הוועדה לתשתיות לאומיות בירושלים בדיון על הקמת תחנת הכח בצומת קסם, 7 באוקטובר 2019 (צילום: ארז רביב)

הדברים זכו גם לגיבוי מדורית הוכנר, מהאגף לתכנון פיזי במשרד האנרגיה, שדיווחה על מו"מ בין משרד האנרגיה למשרד הבריאות, במטרה להקל בתנאים כך שיהיה ניתן להתיר העברת קווי דלק גם באזורים הנמצאים ברדיוסי מגן של קידוחי מים, מה שמהווה לדבריה סוגיה רוחבית. "אנחנו מדינה קטנה, ויש למצוא את האיזונים", אמרה בדיון.

כנגדם טענו שלום בן משה ראש עיריית ראש העין ועו"ד עאדל באדיר, ראש עיריית כפר קאסם, כי אסור לאשר את התכנית ממכלול של סיבות – סוגיית הרגישות ההידרולוגית עדיין בבירור; קיבוץ גבעת השלושה, שעל אדמותיו תוקם התחנה, כבר חורג בשימושי הקרקע הלא חקלאיים המותרים לו באדמות מדינה, והתחנה איננה נדרשת למשק החשמל, בשל אפשרות להקים תחנות נוספות בסמיכות לתחנות קיימות – בהתאם לרפורמה במשק החשמל.

תושבי ראש העין והסביבה מפגינים מול משרדי הוועדה לתשתיות לאומיות בירושלים נגד הקמת תחנת הכח בצומת קסם, 7 באוקטובר 2019 (צילום: ארז רביב)

תושבי ראש העין והסביבה מפגינים מול משרדי הוועדה לתשתיות לאומיות בירושלים נגד הקמת תחנת הכח בצומת קסם, 7 באוקטובר 2019 (צילום: יח"צ)

בשונה ממה שצוין במפורש בהחלטת הממשלה 2592 משנת 2017, קוגלר אמר כי מטרת ההחלטה הייתה לנצל את גילויי הגז של ישראל, קרי להקים תחנות כח בגז, אשר יעשו בו שימוש, דוגמת התחנה של קסם אנרגיה.

בדיון הסגור בות"ל, לאחר שמיעת עמדות הגורמים השונים, לא התקבלה החלטה להפקיד את התכנית וייקבע לה דיון נוסף בעתיד, ככל הנראה בשל הסוגיה ההידרולוגית שעוד לא הגיעה לפתרון משביע רצון. 

תושבי ראש העין והסביבה מפגינים מול משרדי הוועדה לתשתיות לאומיות בירושלים נגד הקמת תחנת הכח בצומת קסם, 7 באוקטובר 2019 (צילום: יח"צ)

ככלל, משרד האנרגיה דבק בעמדתו לפיה הפתרון בהווה וגם בעתיד להחלפת ייצור החשמל מפחם עתיר זיהום הוא שימוש בגז, אשר מזהם משמעותית פחות ממנו. לדעת המפגינים מחוץ לדיון, מדובר בעמדה מיושנת, אשר שומרת על אינטרסים כלכליים של חברות עסקיות, ולא שומרת על בריאות התושבים. המפגינים מתנגדים להקמת תחנות בגז, מגובות בסולר ובצנרת דלק ודרושים התבססות על אנרגיות מתחדשות, עמדה שכלל לא נאמרה בדיון עצמו ולא זכתה להתייחסות.  

לטענת ארגוני הסביבה, גילויי מאגרי הגז אשר נראו בעשור הקודם כברכה, הולכים ומסתמנים יותר ויותר כצרה, אשר למרות הפחתת הזיהום שבה עדיין תורמת לזיהום אוויר וגם תורמת לאפקט החממה – בצורה שלא הולמת את המאבק במשבר האקלים. מאבק זה מחייב הפחתה אבסולוטית של פליטות לצד הפחתה דומה של גזי חממה.