בהמשך לתחזית של בנק ישראל, קרן המטבע הבינלאומית חתכה היום (שלישי) את תחזית הצמיחה של ישראל מ-3.3% ל-3.1% לשנת 2019. זאת לאחר שלפני מספר חודשים עדכנה הקרן את תחזית הצמיחה של ישראל מ-3.5% ל-3.3%. השבוע גם חטיבת המחקר של בנק ישראל צפתה ירידה בצמיחה לשנת 2020, וחתכה את תחזית ל-3% בלבד.

תחזיתה של קרן המטבע קשורה לתחזית הקודרת של הארגון לצמיחה העולמית בכלל. הקרן צופה צמיחה עולמית של 3%, ירידה חדה מהצמיחה בשנת 2018 שעמדה על 3.6%. מדובר בקצב הצמיחה הצפוי הנמוך ביותר מאז המשבר הכלכלי של שנת 2008. עם זאת, בקרן צופים כי קצב הצמיחה יחזור לעלות בשנת 2020 ויעמוד על 3.4%.

גיטא גופינאט, היועצת הכלכלית הבכירה לקרן, אמרה כי הירידה בתחזית היא תוצאה של "העלאת המחסומים במסחר העולמי ועלייה באי הוודאות בנושא המסחר העולמי", ורמזה לתוצאות של מלחמת הסחר, וכי חוסר הוודאות במסחר העולמי הוביל השנה לירידה בפעילות הכלכלית.

קרן המטבע קראה שוב למדינות העולם להגביר את ההשקעה הממשלתית כדי להניע צמיחה מוגברת יותר במשקיהן. גופינאט הזכירה כי הירידה בצמיחה מתרחשת דווקא "בזמן שהריביות נמצאות ברמה נמוכה באופן היסטורי גם במשקים המפותחים וגם במשקים המתפתחים", וחזרה על הערכת קרן המטבע כי במקרה של מיתון עולמי, לא יוכלו הבנקים המרכזיים למנוע פגיעה במשקיהן על ידי הורדת ריבית בלבד.

"המדיניות המוניטרית לא יכולה להיות המשחק היחיד שאנחנו משחקים", אמרה גופינאט. "צריך לחזק אותו עם תמיכה פיסקלית, בזמן שיש מרחב פיסקלי ואיפה שהמדיניות לא נמצאת כבר בנקודה מרחיבה מדי. מדינה כמו גרמניה למשל צריכה לקחת את ההזדמנות שבה הריביות נמצאות בתחומים שליליים וללוות כדי להשקיע בתשתיות שלה" היא אמרה.

בנק ישראל פרסם לפני מספר ימים תחזית לצמיחה בישראל, בה הוא צופה כי הצמיחה בישראל תעמוד על 3% בלבד בשנת 2019. על פי בנק ישראל, הפחתת תחזית הצמיחה נובעת מירידה בחזית הייצוא מישראל לחו"ל, ומכך שהעיכוב בהקמת ממשלה מעכבת את הקיצוצים הנדרשים להורדת הגירעון.

בנק ישראל גם הוריד את תחזית האינפלציה, בעקבות הייסוף החד בחודשים האחרונים של השקל. התחזית של בנק ישראל מציבה את האינפלציה בגבול התחתון של היעד, שעומד על 1%-3%. הבנק צופה כי האינפלציה תעלה בשנה הבאה ל-1.3%, התחום הנמוך ביותר של היעד.