ירידה של 0.2% במדד המחירים לצרכן בחודש ספטמבר 2019· כך פרסמה היום (שלישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בשנים עשר החודשים האחרונים (ספטמבר 2019 לעומת ספטמבר 2018) עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.3%, מדד המחירים לצרכן ללא דיור (לא כולל מכירת דירות) ירד ב-0.1%.

בהשוואת מחירי הדירות שנמכרו בחודשים יולי אוגוסט 2019 לעומת יוני-יולי – נמצאו כי מחירי הדירות עלו ב-0.1%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (יולי-אוגוסט 2018) מדובר בעלייה של 1.3%. עם זאת במחירי דירות חדשות, חלה ירידה של 2.8%. משקלם של דירות מחיר למשתכן אמנם גדל בתקופה זו, אך בלמ"ס מוסיפים כי גם במדידה שאיננה דירות אלה, חלה ירידה חדה. בהשוואה לשנה שעברה, ירדו מחירי הדירות החדשות ב-3.7%

ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפי תרבות ובידור 2.8%, תחבורה 1.1% ומזון 0.6%. עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפי ירקות ופירות טריים 4.3%, שירותי חינוך 1.8% וריהוט וציוד לבית 0.6%.

חודש ספטמבר מתאפיין לעתים בירידת מחירים, אך גם בניכוי עונתיות ירד המדד ב-0.1%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור בניכוי עונתיות ירד ב-0.2%.

מדד המחירים לצרכן הוא מדד המשקף את העלייה או הירידה ביוקר החיים בחודש הקודם. את המדד מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והוא מפורסם בתאריך ה-15 בכל חודש, ומתייחס לנתונים מהחודש הקודם. שינויים חדים במדד יכולים להביא את בנק ישראל, שאחד מתפקידיו המרכזיים הוא לשמור על יציבות המחירים, לנקוט בצעדים במטרה לאזן את המחירים.

סל המחירים לצרכן (גרפיקה: דבר ראשון).

בתחילת 2019 עדכנה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את המשקלות של כל אחד מסעיפי ההוצאה לפיהן מחושב מדד המחירים לצרכן. בכדי לחשב את המדד נדרש הלמ"ס להעריך את סך ההוצאה החודשי הממוצע למשק בית בישראל, ולבחון את העלייה או הירידה בכל אחד מרכיבי הסל כחלק מההוצאה הכוללת. בכדי שהמדד יהיה מדויק ככל הניתן, מעדכן הלמ"ס אחת לשנתיים את מבנה המשקלות של כל אחד מסעיפי ההוצאה בהתאם לממוצע ההוצאה של משקי הבית בישראל בשנתיים האחרונות.