כ-150 בוחני נהיגה ("טסטרים") המועסקים בחברת 'טלדור' התאגדו בהסתדרות. מההסתדרות נמסר כי למעלה ממחצית מהעובדים המועסקים ב-23 מוקדים למבחני נהיגה מעשיים חתמו על טפסי ההצטרפות לארגון ובכך הגיעו ליציגות הנדרשת בחוק. 'טלדור' מפעילה את מערך המבחנים המעשיים לקבלת רישיון נהיגה החל מיולי 2018, כחלק מרפורמת הפרטת הטסטים שהוביל משרד התחבורה, ולאחר שזכתה

התאגדות העובדים בטלדור החלה נוכח רצונם של בוחני הנהיגה ומפעילי האתרים להסדיר בהסכם קיבוצי ראשון את ביטחונם התעסוקתי ואת תנאי העסקתם. מכתב בדבר התאגדות העובדים נשלח מטעם ההסתדרות למנכ"ל החברה נתי אברהמי, ובו נקראים המנכ"ל והנהלת החברה לתאם פגישה בין הצדדים ולהיכנס להליך הידברות ומו"מ.

מוועד הפעולה נמסר כי "אנו גאים לממש את זכותנו ולהקים ועד אשר ייצג אותנו ומברכים על ההיענות והתמיכה שקיבלנו מכלל העובדים. אנו תקווה כי נשכיל לכונן יחסי עבודה פוריים וטובים בין נציגות העובדים לבין הנהלת החברה, במטרה לגבש הסכם קיבוצי שיבטיח את זכויותינו".

ההתאגדות לוותה על ידי רכז ההתאגדויות מהאגף להתאגדות עובדים אבי אוסטואב ומזכיר האיגוד המקצועי מההסתדרות במרחב הנגב עוזי שדה.