שילוב מעורבות ישירה בשוק העבודה והבטחת הכנסה הופך את שני האמצעים ליותר אפקטיביים בהתמודדות עם עוני ובעזרה לאנשים למצוא עבודה הוגנת, כך עולה מדו"ח חדש של ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) שעוסק בזיהוי מדיניות אפקטיבית למלחמה בעוני ובאי השוויון.

מהדו"ח עולה כי אסטרטגיות להגברת הגישה לעבודה הוגנת וטיפול בעוני, יעילות משמעותית כשמדיניות שוק העבודה הפעילה (ALMP) – תכניות ממשלתיות שמטרתן לעודד את שוק העבודה, כמו הכשרה מקצועית, פרויקטים ציבוריים וסבסוד העסקה בענפים מסוימים – משולבת עם הבטחת הכנסה.

יתרה מזאת, עורכי הדו"ח מצאו כי בעוד שלשני צעדי המדיניות – הבטחת הכנסה ומדיניות אקטיבית בשוק העבודה – יש חסרונות כשהם מיושמים במנותק, כשמשלבים אותם "ההשפעות החיוביות נוטות להיות חד משמעיות".

הדו"ח החדש, "מה עובד: קידום דרך לעבודה הוגנת", בוחן את התפקיד של מדיניות אקטיבית בשוק העבודה בכלכלות המוגדרות כצומחות ומתפתחות, וכיצד היא יכולה לעזור לאנשים להתגבר על מכשולים בשוק העבודה בשילוב עם הבטחת הכנסה.

על פי הדו"ח "תעסוקה רווחית נותרה הדרך האמינה ביותר לברוח מעוני. ולאנשים המקבלים תמיכה משולבת זו יש סיכויים גדולים יותר למצוא עבודה. התעסוקה שהם מקבלים היא בדרך כלל באיכות טובה יותר. חבילות משולבות מסוג זה יכולות גם להפחית את חוסר ההתאמה בין מיומנויות, להגדיל את תפוקת העבודה ולעזור לעובדים להתמודד עם השלכות בשוק העבודה של משברים כלכליים, שינויים טכנולוגיים ושינויים הקשורים לאקלים ושונות עונתית."

על פי חוקרי ה-ILO "מדינות המגדילות את הבטחת ההכנסה מגלות שגם היעילות של המדיניות האקטיבית שלהן בשוק העבודה עולה. וכאשר ההוצאות על מדיניות אקטיבית בשוק העבודה גדלות, יש השפעה מוגברת של הבטחת ההכנסה". עוד מציינים החוקרים כי אם מדיניות זו מתוכננת ומבוצעת כראוי, עם הזמן היא יכולה להתחיל לממן את עצמה.

הדו"ח קובע כי ישנן תנאים מסוימים הנדרשים כדי שגישה משולבת תהיה יעילה, ובראשן משאבים מספקים, יכולת מוסדית מספקת לניהול המדיניות, ומעורבות מלאה של השותפים החברתיים – ארגוני עובדים ומעסיקים – כמו גם של הממשלות.

"ההשפעות על מיגור העוני של שילוב בין הבטחת הכנסה ומדיניות אקטיבית בשוק העבודה לא מוערכות כראוי" אמרה ורוניקה אסקודר, המנהלת בפועל של היחידה להערכת מגמות ומדיניות בשוק העבודה ב-ILO, "יחד הם יכולים להשפיע לא רק על האבטלה, אלא גם על תת-תעסוקה ועבודה לא פורמאלית."