מנהלי המחלקות הפנימיות מחדשים את מאבקם להצלת הרפואה הפנימית. רגע לפני שהחורף מגיע, פרסמו מנהלי המחלקות נתונים המעידים על עומסים כבדים במחלקות, קושי להקפיד על בידוד ומניעת זיהומים עקב תנאים לא סבירים ולא ראויים.

פרסום הנתונים מגיע ארבעה חודשים אחרי שהתפרסמו המלצות ועדת טור כספא לשיפור הטיפול במחלקות הפנימיות, ולפי ההודעה הרופאים מבקשים שלפחות החלק הראשוני של ההמלצות ייושם: הפעלת מערך פלבוטומיסטים (לוקחי דמים) בכל המחלקות; השלמת פערים באולטרסאונד כף יד בבתי החולים הממשלתיים, כך שמכשור בסיסי זה​ ישמש כל מחלקה (ולא רק אלו שמנהליהן מגייסים תרומות בהצלחה); הפעלת מכוני בתי החולים לבדיקות ואבחונים למאושפזי הפנימיות במשמרת שניה ובימי שישי לקיצור ההמתנות ולקיצור משך האשפוזים; והפעלת תקן מזכירה בדלפק האחיות לניהול אדמיניסטרטיבי של המחלקות.

מחלקה פנימית בבית חולים. (ללא קרדיט)

על פי מנהלי המחלקות הפנימיות, זוהי תמונת המצב של התפוסה בבתי החולים ברחבי הארץ:

ב​​פנימית א' נהריה עומד התקן על 32 מיטות אשפוז, אך בפועל מאושפזים בה 39 חולים. מהם: שניים בבידוד וחמישה מעוכבים במחלקה הממתינים למסגרות אשפוז המשכיות. סגל המחלקה מורכב משלושה רופאים מומחים, ארבעה מתמחים, וחמישה סטז'רים.

במחלקה פנימית ב' בבית החולים הלל יפה עומד התקן על 36 מיטות, בפועל שוהים במחלקה 43 בני אדם. מהם: שניים בבידוד ו-12 חולים מעוכבים במחלקה הממתינים לפתרונות אשפוז להמשך. על המלקה מופקדים שני רופאים מומחים, ארבעה מתמחים ושני סטז'רים.

מחלקה פנימית א' שיבא, המוגדרת כולה כמיועדת לבידוד, נמצאת בתפוסה מלאה וללא מיטה פנויה. שמונה מהחולים במקום ממתינים לאשפוזי המשך במסגרות שונות. יש לציין כי במקרי בידוד לא ניתן לאשפז חולים במסדרון.

בפנימית  ג' בבית החולים שיבא מאושפזים 39 חולים, כאשר התקן עומד על 38 מיטות אשפוז. בין המאושפזים במחלקה חמישה חולים מונשמים ואחד בהמתנה למסגרת אשפוז המשכית. סגל המחלקה מורכב משני רופאים מומחים שבעה מתמחים ושני סטז'רים.

בפנימית ט' בשיבא עומד התקן על 36 מיטות אשפוז, בפועל מאושפזים במקום 43 חולים בהם מטפלים שני רופאים מומחים, ארבעה מתמחים ושני סטז'רים

במחלקה פנימית ב' וולפסון מאושפזים כיום 43 חולים, כשהתקן עומד עך 38 בלבד. בין המאושפזים שלושה מונשמים (המחייבים השגחה רציפה 24/7), ארבעה בבידוד ושניים הממתינים למסגרות אשפוז להמשך. סגל המחלקה מורכב מרופאה מומחית אחת בלבד, שישה מתמחים ארבעה סטז'רים.