ביום שלישי תתכנס ועדת הכספים לדון בשינויים התקציביים לשנת 2019, הכוללים על פי הדיווחים, קיצוצים רוחביים בהיקף של 2.35 מיליארד שקלים. על פי הדיווחים סיכמו שר האוצר משה כחלון (הליכוד) ויו"ר ועדת הכספים משה גפני (יהדות התורה) על העברת הסכומים שיקוצצו רוחבית לטובת מימון הסכם הפנסיה עם השוטרים שנחתם השנה, ועוד מספר פרוייקטים בטחוניים.

משרד האוצר ביקש לערוך שינויים בהפניית התקציבים ולהעביר כ-4 מיליארד שקל בין המשרדים: 1.85 מיליארד שקל למשרד התחבורה ובהם 320 מיליון שקל לסבסוד נהגים; 0.9 מיליארד שקל למימון הסכם השוטרים; 0.8 מיליארד שקל למערכת הביטחון; 0.35 מיליארד שקל לסבסוד צהרונים.

משרד האוצר הגיש בקשה לשינויים כבר לפני מספר חודשים, יחד עם העברת עודפי התקציב משנת 2018 לתקציב של שנת 2019. עם זאת, בגלל התפזרות הכנסת הוועדה לא דנה ואישרה את השינויים. מצב זה הוביל לכך משרדי ממשלה נאלצו לממן את הפרוייקטים על ידי העברות תקציביות פנים משרדיות. דבר זה הוביל לפגיעה ביכולתם לעמוד בהוצאות השוטפות, והעדר תקציב לרכישת ציוד ותשלום משכורות.

עם זאת, ללא הכרעה פוליטית סביר להניח כי מצב זה יחזור על עצמו בחודשים הקרובים, עד לסיום שנת 2019. במידה ולא תורכב ממשלה וישראל תלך לסבב בחירות נוסף, יכנס לתוקף תקציב 1\12 החל מתחילת שנת 2020. תקציב זמני זה אמור להיכנס לתוקף במקרה שהחלה שנה מבלי שהכנסת אישרה תקציב לאותה השנה, הוא מעביר את סמכויות ניהול התקציב מנבחרי הציבור לחשב הכללי במשרד האוצר. בשנת 2015 נוהל התקציב בשיטת 1/12 במשך עשרה חודשים על ידי החשבת הכללית מיכל עבאדי בויאנג'ו.​