לאחר ביקורת ממושכת על אופן ההערכה וטענות לזיופים במבחנים, משרד החינוך מבטל את מבחני המיצ"ב כבר בשנת הלימודים תש"פ ומשיק מערכת הערכה חדשה לבתי הספר שתצא לאור החל משנת הלימודים תשפ"א. שאלון האקלים יהפוך לידידותי יותר ומותאם גילאית וישקף מגוון ערכים רב יותר. במערכת החדשה יינתן דגש להערכה הפנימית של בתי הספר את עצמם.  עם זאת, הערכות חיצוניות ימשיכו להתקיים ויעמדו על שני מבחני הערכות ביסודי ושני מבחני הערכות בחטיבה. סוגיה זו הובילה לביקורת חריפה מצד הסתדרות המורים שטוענת שעומס הבחינות רק יחמיר, ומזכ"לית הסתדרות המורים אף אמרה כי "במקום להיות קשובים לטענות המנהלים והמורים הם הכפילו את מספר המבחנים".

"היום מערכת החינוך יוצאת לדרך חדשה, דרך איכותית, שקופה יותר ורלוונטית יותר" אמר שר החינוך, הרב רפי פרץ. "מודל ההערכה החדש הוא מודל של המאה ה-21. הוא יציג את כל קשת העשייה בבית הספר, ולא יסתמך על ציונים בלבד, אנחנו ניתן משקל לאקלים ולערכים שיש בתוך בית הספר – איך תלמיד מרגיש במרחב הלימודי ומהי תחושת המורים".

מסיבת עיתונאים של משרד החינוך בנושא מודל הערכה חדש למערכת החינוך, 28 באוקטובר 2019 (צילום: דוד טברסקי)

למרות הביקורת מצד הסתדרות המורים, מנכ"ל משרד החינוך שמואל אבואב, טען שהתקיימו שיחות והתייעצויות רבות עם מנהלים ומורים על האופן בו תתבצע ההערכה ומעבר לכך – על יצירת מערך כלים שיעזור לצוותים החינוכיים לקיים הערכה. "לאחר עיבוד של כלל התובנות גובש מודל חדש של הערכה לבתי הספר, כשהוא חותר לחיזוק האמון בבתי הספר ובעשייה החינוכית שלהם. בכוונתנו לשנות את התרבות הנהוגה במערכת ולהקנות כלים בידי אנשי המטה, המחוזות, הפיקוח, המנהלים והמורים".

בהודעה שהוציא משרד החינוך בנושא החלטת מבחני המיצ"ב צוינו הרעות החולות של מבחני המיצ"ב, כפי שהמשרד מבין זאת, רעות חולות עליהן נמתחה ביקורת רבה מזה שנים. בין היתר הכיר המשרד בכך שהמבחנים דורשים הכנות אינטנסיביות, פגיעה בשגרת הלמידה, הסטת משאבים, הפניית יתר של תלמידים להיבחנות בכיתות מותאמות ועוד. "דברים אלה הובילו בסופו של דבר לפגיעה בהוראה, בלמידה ובמהימנותו של כלי הערכה – המיצ"ב. לנוכח כל אלה, יצא המשרד למסע מקיף של הקשבה שהוביל, כאמור, לגיבושו של המודל החדש" נמסר ממשרד החינוך.

על פי ההחלטה הנוכחית של משרד החינוך, כלי הערכה פנים בית-ספריים לביסוס רצף תהליכי למידה במקצועות הליבה במקום מבחני מפמ"ר (מבחני הפיקוח על המקצועות), מבחנים של הרשות המוניציפלית ומבחנים אחרים הנשלחים לבתי הספר – יבוטלו. הביטולים יתקיימו בהדרגה כבר משנת הלימודים הנוכחית (תש"פ), שבה יותחל ביישום הפיילוט על מבחני ההערכה הפנימיים ומבחני המיצ"ב ימשיכו להישלח לחלק מבתי הספר, שיוכלו להשתמש בהם לצורך הערכה פנימית.

אל מול זאת, מבחני אורינות השפה ימשיכו במתכונתם לכלל התלמידים בכיתות ד' ובכיתות ח' ויהיו מחוייבים לכך כל בתי הספר בארץ, כל תחילת שנת לימודים (בניגוד למבחנים שמתקיימים פעם בשלוש שנים). לטענת משרד החינוך הדבר נעשה כדי למנוע עומס בהמשך. למבחנים האלו ייווספו מבחן אחד בשנה במועד ידוע מראש בנושא מתחלף (מתמטיקה,מדעים,אנגלית) שיוכרע בצמוד למועד הבחינה, והוא יתקיים לכיתות לתלמידי ה', ו', ח' ו-ט'.

הסתדרות המורים וארגוני ההורים מתחו ביקורת על אופן ההתנהלות של המשרד- לטענתם השינוי לא נעשה בשיתוף פעולה מספק וללא יצירת דיאלוג ממשי בנושא. לטענתם, למרות הכותרות, לא מדובר בשינוי ואף יותר מזה – בפועל התלמידים ייבחנו יותר.

הסתדרות המורים טענה שמדובר בהטעיה ושעומס המבחנים ימשיך ואף יחריף. "התכנית החדשה של משרד החינוך וראמ"ה למבחני המיצ"ב היא רעה חולה שתערער את מערכת החינוך. במקום להיות קשובים לטענות המנהלים והמורים הם הכפילו את מספר המבחנים, לא התייחסו לפרסום הנתונים והשלכותיו וערכו שינויים קוסמטיים שמילים יפות וכותרות מושקעות לא תצלחנה להוביל להצלחתן – במקום ממוצע של מבחן אחד בשנה נקבל שלושה מבחנים בשנה". מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד ציינה שההסתדרות תאבק במתווה החדש.

במסיבת העיתונאים שהתקיימה אחה"צ בתל אביב מנכ"ל משרד החינוך הדף את הביקורת של הסתדרות המורים. לטענתו מבחני בדיקה חיצוניים מחייבים כל מערכת והוסיף שמאחר ורוב המבחנים יתחילו להיות פנימיים, נתונים לבחירה של בתי הספר ושתוצאותיהם לא יתפרסמו, העומס יפחת. "פרסום ציוני בתי הספר הביא לשיבוש מערכתי ופסטיבל השוואתי". אבואב הוסיף כי "יצרנו פה איזון בין החיצוני לפנימי. אי אפשר בלי מבחן חיצוני". לדבריו מדדי הערכה ואופן העברת המבחנים הפנימיים עצמם ישתנה מהאופן בו פעל המיצב, אך לא פירט מעבר לכך בנושא זה.

גם שאלון האקלים השנתי, המודד את העולם הערכי ויחסי האנוש בבתי הספר יישאר במתכונתו, אך לדברי המשרד יהיה מונגש ומצומצם יותר, וכן ייתוספו מדדי הערכה חדשים שמשרד החינוך מבקש לבחון וביניהם: פעולות לקידום הוגנות ושוויון, הכשרה ופיתוח מקצועי של הצוות החינוכי, מידע על שילוב והכלה, כיתות חינוך מיוחד, למידה חוץ בית-ספרית, שגרות וסדירויות והשתתפות בחוגים/תנועות נוער והתנדבות ומעורבות חברתי.

הסיבוב הקודם

בדצמבר 2018 פורסם בעיתון דה מרקר כי משרד החינוך והרשות הארצית למדידה והערכה (ראמ"ה) פרסמו נתוני מבחני המדידה באיחור, בשל חשד להטיית תוצאות המבחנים באופן מכוון על ידי חלק ממנהלי בתי הספר. הפרסום עורר גל של ביקורת שנוסף על ביקורת ארוכת שנים בנושא המיצב.

הסתדרות המורים וארגוני ההורים קראו להחרים את המבחנים. הסתדרות המורים תקפה גם את אופן ניהולו של כל מערך מבחני המיצ"ב שלטענתה הפך לכלי תחרותי בין בתי הספר וצוותי ההוראה, המטיל עומס כבד של פיקוח ובקרה מדידים על בתי הספר, פוגע בתהליכי הלמידה של התלמידים ומראש מטיל את האחריות המלאה לתוצאותיהם האמפיריים של התלמידים על סגל ההוראה. בעבר תוצאות המבחנים לא פורסמו באופן ציבורי ונמסרו באופן מרוכז לבתי הספר עצמם לצורך הערכה פנימית, אך בשנים האחרונות הנוהל שונה, בין היתר בגלל לחץ של הורים, כדי ליצור תחרות בין בתי הספר.