נתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוך הסקר החברתי לשנת 2018 חושפים את הקשר ההדוק בין רמת ההשכלה של ההורים להישגים הלימודיים והכלכליים של ילדיהם. לפי הנתונים, ליותר מ-60% מבני השלושים ומעלה שהוריהם לא למדו כלל באקדמיה אין תעודת בגרות. מנגד, כמחצית מבני השלושים ומעלה שאביהם עובד במשלח יד אקדמי מועסקים גם הם באחד, ומבין אלה שלפחות אחד מהוריהם הוא בעל תעודה אקדמית, רק כ-7% בלבד הם חסרי תעודת בגרות. הסקר שנעשה במהלך 2018 מבוסס על ראיונות עם 7,450 בני אדם בני 20, ומניח מספר סימני שאלה על יכולתם של ילדים 'להתקדם' אל מעבר לרקע המשפחתי ממנו הגיעו.

עוד עולה מהנתונים כי שיעור האקדמאים בגילאים 30 ומעלה נמצא במגמת עלייה ככל שהשכלת הוריהם גבוהה יותר. להשכלת ההורים יש קשר הדוק להכנסת ילדיהם, וההכנסה הממוצעת לנפש גבוהה יותר ככל שהשכלת ההורים גבוהה יותר. בנוסף להשכלת ההורים יש קשר חיובי עם הכנסת משק הבית של ילדיהם. שיעור האוכלוסייה עם הכנסה גבוהה, גבוה יותר בקרב מי שאביו אקדמאי, ונמוך יחסית בקרב מי שאביו לא סיים תיכון."

אחוז בני 30 ומעלה ללא תעודת בגרות לפי השכלת האב והאם, 2018 (נתונים: למ״ס)

בתחשיב הכלכלי שעשו בסקר נמצא שמשכורתם של מעל ל-67% מבני ה-20 ומעלה שהשכלת אביהם היא אקדמאית, עברה את 4,000 השקלים בחודש (לפי הכנסה חודשית ממוצעת ברוטו) לעומת 35% מקרב אלו שאביהם לא למד כלל. בקרב אלו שאביהם בעל השכלה אקדמית רק 10% משתכרים מתחת ל-2,00 ש"ח ברוטו בחודש, בעוד מקרב אלו שאביהם לא למד כלל שיעורם הוא 31% – פער של פי 3.

הסקר מראה שישנה מגמה ברורה ומותאמת בין רמת התעסוקה של הפרט לרמת התעסוקה של הוריו כאשר ככל שההורים היו בעלי עיסוק שדרש רמת מיומנות גבוהה יותר, לילדיהם יש סיכוי גבוה יותר לעסוק במשלחי יד הדורשים רמת מיומנות גבוהה יותר. כך למשל, 38% מבני ה-30 ומעלה שאביהם עבד כמנהל, מועסקים גם הם במשלח יד אקדמי; שיעור דומה (40%) נמצא גם בקרב מועסקים שמשלח היד של אמם היה אקדמי. נתונים דומים מדגימים את אותה רמת תיאום גם בהשכלה הגבוהה: 51% מהבוגרים שאביהם בעל השכלה אקדמית עבדו במשלח יד אקדמי ו-48% מאלו שלאמם ישנה השכלה אקדמית.

בני 20 ומעלה לפי הכנסה חודשית ממוצעת (ברוטו) לנפש
במשק בית ולפי השכלת האב, 2018 (נתונים: למ״ס)

שיעור המועסקים במשלח יד אקדמי, נמוך יותר בקרב מועסקים שאביהם או אימם לא עסקו במשלח יד אקדמי. כמו כן, כחמישית בלבד מהמועסקים שאביהם ו/או אימם היו עובדים בלתי מקצועיים, מועסקים כיום במשלח יד אקדמי. בנוסף, שיעור העצמאים גבוה יותר בקרב מי שהוריהם עבדו כעצמאים: 22% מהבוגרים מעל גיל 20 שבחרו בנתיב תעסוקה עצמאי שני הוריהם עצמאים וכ-20% מהעצמאים הם בנים להורה אחד עצמאי.