לאחר שבועיים של שביתה, עובדי רשות האכיפה והגבייה ישובו לעבודה סדירה בעקבות גיבוש הסכם עקרונות עם משרד האוצר – כך נמסר מההסתדרות. העובדים במשרדי הרשות בכל הארץ, במרכז לגביית קנסות ובמטה ההנהלה החלו לשוב לעבודה סדירה בהדרגה הבוקר (שלישי), החל מהשעה 8:00.

לפנות בוקר גובש הסכם עקרונות בין נציגי ההסתדרות ומשרד האוצר. את המהלך הובילו יו"ר הסתדרות עובדי המדינה אריאל יעקבי, ומחזיק התיק הארצי של עובדי רשות האכיפה והגבייה בהסתדרות עובדי המדינה, אבנר סולטני, אל מול הממונה על השכר באוצר קובי בר נתן.

סכסוך העבודה ברשות האכיפה והגבייה הוכרז במחאה על כוונת משרד האוצר והנהלת הרשות לבצע רפורמה ברשות ללא שיח עם העובדים, ועקב דרישתם לעדכון השכר ותנאי העבודה בהתאם להתרחבות התפקידים והמשימות שהוטלו על עובדי הרשות בשנים האחרונות. העובדים נקטו שביתת אזהרה בת יומיים בסוף ספטמבר, לפני ראש השנה, והחלו בשביתה עם החזרה מחופשת סוכות לפני שבועיים.