ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת דנה הבוקר (שני) בבקשתו של שר החקלאות אורי אריאל לשנות את נוסח החלטת הוועדה בעניין התכנית להעביר את מכון וולקני, המכון המרכזי למחקר חקלאי בישראל, ממקומו בראשון לציון לאתר חדש בצפון הארץ, החלטה שהתקבלה בדיון קודם שערכה. ההחלטה המקורית של הוועדה קבעה כי "לנוכח הבהרת השר שהמעבר לא יתבצע אם יתברר שמשמעותו פגיעה במחקר, הועדה קוראת לבחון ביסודיות את ההחלטה על כל השלכותיה, טרם ביצועה". שר החקלאות ביקש להבהיר באשר לסעיף זה, כי ישקול את החלטתו אך ורק במידה שהפגיעה במחקר תהיה פגיעה "חמורה", וביקש לתקן את פרוטוקול ההחלטה בהתאם. הועדה החליטה לבדוק בפרוטוקול הדיון הקודם מה היו דבריו המדויקים של השר.

בדיון הביעו חברי הכנסת כעס על הבקשה. "מה זו פגיעה, ומה זו פגיעה חמורה? מישהו יודע להבחין בן פגיעה, לפגיעה חמורה?", שאל ח"כ חיים ילין (יש עתיד). ח"כ יעל כהן פארן (המחנה הציוני) הביעה את ההשערה שפנייתו של השר מקורה בעובדה שהמשרד  הגיע כבר למסקנה כי העברת המכון תוביל לפגיעה באיכות המחקרים, ועל כן מבקש להכשיר את המהלך. ח"כ יואל חסון (המחנה הציוני) הבהיר כי "פניה הזו של השר היא דרמטית – היא מראה שאין לו שום בעיה להעביר את המכון במקרה של פגיעה במחקר". ח"כ מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני) אמר כי "מעולם לא שמעתי כזה דבר ועוד מפי שר כדי להכשיר מהלך".

"כעת ברור לכולם שתהיה פגיעה במחקר החקלאי" אמר ד"ר משה ראובני, חוקר במכון, "השאלה כעת היא לא אם תהיה פגיעה במחקר החקלאי אלא השאלה כעת היא מה היקפה של הפגיעה במחקר החקלאי בעקבות יוזמת שר החקלאות". 

בשבוע שעבר סיירו חברי הוועדה במכון וולקני עצמו, התרשמו מן המחקרים הנעשים בו ודנו בכוונה להעבירו. יו"ר הועדה ח"כ אורי מקלב (יהדות התורה) אמר למנכ"ל משרד החקלאות "האמירה שכבר הכל סגור וההעברה חתומה הייתה טעות, אנחנו בשלב השקילה לפני קבלת החלטות. יש לשלב מדענים בוועדה ולקבל החלטה שקולה ומתוך חשיבה לאומית". מנכ"ל משרד החקלאות שלמה בן אליהו ציין בניגוד לדברים שנשמעו מצד משרד החקלאות עד כה, הוועדה תדון בראש ובראשונה במשמעויות ההעתקה, בטרם יתקבלו החלטות בפועל.

פרופסור דני שטיינברג, חוקר במכון שעסק בחודשים האחרונים בניסיון להבין את המשמעויות של ההעברה, הזהיר את חברי הוועדה בזמן הסיור במקום, כי מסקירה עולמית שביצע עולה כי "ניסיתי להיות אובייקטיבי ככל שניתן אך המסקנה מסקירה בעולם היא שניתן להוציא אך אי אפשר להעביר, זה הרס המכון". לדבריו, ניסיונות דומים שנעשו בניו זילנד, צרפת, קנדה, פינלנד וארצות נוספות הובילו להרס של המכונים, "היה מקרה אחד בהולנד שהעתקה של מכון עם אוניברסיטה גרם לפריחה, אך שם העבירו מפריפריה למרכז ולא להפך".

מוועדת המדע והטכנולוגיה נמסר כי החלטותיה, ובכללן זו הקובעת כי "הוועדה רואה חשיבות בחיזוק הפריפריה, אך גם מבקשת לוודא שהעברת מכון וולקני לא תפגע במחקר החקלאי", עומדות בעינן. הדיון כאמור נסוב רק באשר להבהרת התבטאותו של שר החקלאות בדיון הקודם. הועדה צפויה להתכנס שוב ולדון בנושא.

ממשרד החקלאות לא נתקבלה תגובה עד לפרסום כתבה זו.