הועדה הבין משרדית שדנה בהמשך הפעימות של העלאת קצבאות הנכות תתחיל היום (שני) את עבודתה. ארגון נכה לא חצי בןאדם וארגונים נוספים פרסמו נייר עמדה בו הם מציעים מתווה להמשך הפעימות להעלאת הקצבה. היום ומחר יגיעו ארגונים שונים לדבר בפני הוועדה.

מה דורשים הארגונים ביחס לפעימות הבאות להעלאת קצבאות הנכות? (גרפיקה: אידאה)

"עמדת הארגונים היא יישום החוק להעלאת קצבאות הנכות במועדו, במלואו וכלשונו, תוך שמירה על עקרונות ההסכם כפי שהתקבל בין ארגוני הנכים והממשלה בתיווך ההסתדרות" נמסר עם תחילת הדיונים. המתווה מבקש להעלות את הקצבה באופן שווה בכ-500 שקלים לכלל הנכים, העלאת קצבאות שירותים מיוחדים בכ-400 שקלים, העלאת הדיסריגרד של חוק לרון עד 5,300 שקלים, העלאת קצבאות הילדים הנכים. בנוסף, המתווה מבקש להקצות תקציבים נוספים להעלאת קצבת הנכות לנכים הקשישים באופן שווה והעלאת הסיוע בשכר דירה.

בנייר העמדה שפרסמו ציינו הארגונים מספר בעיות שנוצרו מהשינוי במבנה הקצבה והעלאתה. לטענתם קבוצות רבות נפגעו באופן עקיף מתחשיבים שלא נלקחו בחשבון בעת העלאת הקצבאות, וכן כי איחוד קצבאות נוספות לתוך הקצבה הוביל לפער בין החוק שעבר להעלאת הקצבה בפועל.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בנוסף, טוענים הארגונים כי נוספו 72,000 מקבלי קצבת אזרח ותיק לנכה למעגל מקבלי התוספת ולא הוגדלה המסגרת התקציבית באופן תואם (100 מיליון ש"ח). "למרות דרישות הארגונים ושר הרווחה, חיים כץ, להקצות סכום גישור של 680 מיליון ש"ח לטובת ציבור זה ובהתאם לפסיקת בג"ץ שושנה לוי, ציבור זה, שהינו המוחלש ביותר, קיבל במסגרת הפעימה הראשונה סכום מזערי בסך 235 ש"ח ונותר ללא מענה הולם לקראת הפעימות הבאות". הארגונים הוסיפו, "אנו סבורים כי הנכים הקשישים, מקבלי אזרח ותיק לנכה, חייבים לקבל תוספת מלאה ושווה לכלל הנכים ולצורך כך יש להגדיל את המסגרת התקציבית".

מלבד נכה לא חצי בן אדם, חתומים על נייר העמדה אגודת החירשים בישראל – אח"א, קואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, משפחות בריאות הנפש, העמותה לקדום המודעות לתסמונות ומחלות שלפוחית השתן, לשמ"ה (לשילוב מתמודדים והעצמה בבריאות הנפש), בקהילה, המרכז הישראלי ללימודי חירשות, נקודת מפנה, העמותה הישראלית להארכת חיים, ותק – התנועה לאיכות ואריכות חיים, צעדים קטנים, אופק לילדינו – ארגון ארצי של הורים לילדים עם לקות ראייה או עיוורון, בקול – ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים, חץ – הארגון הישראלי לבריאות הכבד, עמותת שווים – למען אנשים עם מוגבלויות, קול הזכויות ועוד.

אייל כהן יו"ר הארגון לזכויות הנכים ומוביל קבוצת הנכים הופכים לפנתרים שיגיע לוועדה אמר: "כל המהלך וההתנהלות של ביצוע הישיבות ואופן שבו מוזמן כל ראש ארגון בנפרד נועד למהלך של הפרד ומשול במגמה למשוך את הזמן ולא להגיע להסדר מיידי, לא נמתין יום אחד נוסף מעבר לתאריך שנקבע בחוק וכל איחור בהעברת התוספת לקצבה יגרור אחריו לגלי מחאה נוספים בכל אזורי הארץ ויתמקדו מול פקידי ומשרדי האוצר וכל גורם בעל קשר ישיר לעיקוב הפעימה. כולי תיקווה שנוכל לסיים את סוגיית הפעימה הנוספת וכך ימנע בעתיד סבל מאוכלוסיית הנכים ואזרחי ישראל עקב גל מחאה נוסף".

הועדה הבין משרדית מתכנסת מתוקף החוק שעבר בתחילת 2018 להעלאת הקצבאות. בחוק עצמו לא הוגדר באופן מפורש איך יראו הפעימות הנוספות לשנים 2020 ו-2021, אבל, הוגדר שתתכנס ועדה בין משרדית שתחליט על גובה ואופן חלוקת המשך הפעימות. ארגוני הנכים מתריעים כבר מספר חודשים על כך שקצבת הנכות לא תתעדכן כפי שהיא אמורה בגלל המצב הפוליטי, ורק אחרי מספר הפגנות הודיעו המשרדים הממשלתיים על כינוס הועדה. החוק שאושר בתחילת 2018 לא קבע מועד מחייב ליתר הפעימות ולהיקפן, והזכיר רק את היעד הסופי –  העלאת הקצבאות לרמה של לפחות 3,700 ש"ח – כיעד רצוי שעל שרי האוצר והרווחה "לבחון" את הדרכים ליישומו.

לפי לשון החוק, "שר העבודה והרווחה ושר האוצר יבחנו את הגדלת שיעור קצבאות הנכות באופן מדורג בשנת 2020 ובשנת 2021, נוסף על הגדלת הקצבאות לפי תיקון מס' 200 (התיקון המעגן את הפעימה הראשונה – ט.כ) ובכלל זה את המקורות התקציביים הנדרשים לכך, ויגישו את המלצותיהם בעניין לאישור הממשלה, כך שסך העלות בשנת 2021 של העלאת קצבאות הנכות יהיה 341.4 מיליארד ש"ח, ובלבד שהקצבה החודשית המלאה… לא תפחת מ־3,700 ש"ח". את ההמלצות הללו על השרים להגיש לממשלה עד סוף שנת 2019, ולאחר אישורן בממשלה הם יהיו רשאים לעגן אותן בתקנות, שיאושרו בוועדת העבודה והרווחה.