הוועדה המוניטרית החליטה היום (שני) להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.25%​, זאת למרות הערכות כי הריבית תעלה. אם זאת משאירים בבנק ישראל את האופציה להורדת ריבית בהמשך פתוחה ומוסיפים כי "יהיה צורך להותיר את הריבית ברמתה למשך זמן ממושך או להפחיתה". לאחרונה גברו ההערכות כי בנק ישראל יוריד את הריבית בהחלטה היום או בהחלטה הבאה.

ברקע ההחלטה להשאיר את הריבית על כנה, מעריכה הוועדה המוניטרית "שהתהליך של העמקת ההרחבה המוניטרית על ידי הבנקים המרכזיים העיקריים הגיע למיצוי בשלב זה: מהמסרים שהעביר ה-Fed עולה שהריבית תיוותר ברמתה אלא אם יחול שינוי מהותי במצב הכלכלי, ועל פי הערכות בשווקים ה-ECB אינו צפוי לשנות את הריבית בשנתיים הקרובות".

על המצב בארץ נכתב כי "הפעילות הכלכלית ממשיכה לצמוח בקרבת הקצב הפוטנציאלי על אף הסנטימנט העולמי השלילי. יצוא השירותים צומח בקצב נאה אך נמשך הקיפאון ביצוא הסחורות. שוק העבודה נותר הדוק". לצד זאת, מציינים בבנק ישראל אי הוודאות הפוליטית, ומזהירים כי "במידה והממשלה תיאלץ לפעול על פי תקציב המשכי למשך זמן ממושך, תהיה לכך השפעה מצמצמת".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

סביבת האינפלציה נותרה נמוכה. בשנים עשר החודשים האחרונים נרשמה אינפלציה של 0.4%, ובחודשיים האחרונים חלה ירידה גם באינפלציה בניכוי אנרגיה ופירות וירקות, על רקע הייסוף וההאטה בקצב העלייה של מחירי הדיור והמזון. הציפיות לאינפלציה לטווח של שנה נותרו יציבות בקרבת הגבול התחתון של היעד. בציפיות לטווחים הבינוניים והארוכים חלה ירידה קלה. על ייסוף השקל נכתב "לאחר החלטת הריבית הקודמת השקל נחלש קלות ובהמשך שב והתחזק, כך שבמונחי השער הנומינלי האפקטיבי הוא נותר יציב. עם זאת, מתחילת השנה השקל התחזק ב-8.9%, והייסוף ממשיך להקשות על  חזרת האינפלציה ליעד".