בשורה משמעותית לעשרה ישובים במגזר הערבי – 112 מיליון שקלים יוקצו לפיתוח שכונות חדשות במסגרת תכנית החומש לפיתוח המגזר הערבי, שעוגנה בהחלטת הממשלה 922. התקציבים יועברו ליישובים סח'נין, עראבה, טייבה, כפר מנדא, ג'דידה מכר, יפיע, כפר קנא, נצרת וכפר קאסם לאחר שהצליחו להשלים בהצלחה תהליך הסדרה של מבנים ותיקים שנבנו ללא היתרים.

תוכנית 922 התקבלה כהחלטת ממשלה בשנת 2015 וכללה הבטחה להקצאת משאבים משמעותית לחברה הערבית בישראל בשורה של תחומים בין השנים 2016-2020. שינוי גישה ייחודי בתוכנית 922 שאולי הוא מקור הצלחתה, בהכרה התקדימית של הממשלה באפליה בהקצאת המשאבים ממנה סבלה החברה הערבית בישראל. כתוצאה מכך ההחלטה כוללת מנגנון תיקון המחייב את הממשלה להקצות ליישובים הערביים שיעור  מסויים מתקציבים שונים. כך כשתקציב התחבורה , או החינוך גדל, גדלה ההקצאה לחברה הערבית. בנוסף התמקדה התוכנית במספר מנופים כלכליים חברתיים חשובים שנועדו לפתור את מצוקת הבניה בישובים הערביים ולקדם את התנאים הדרושים להשתלבות טובה יותר של ערבים בשוק העבודה.

במסגרת התוכנית בנה משרד השיכון מודל רב שלבי שנועד לשפר את המצב התכנוני בישובים הערביים, ולהתמודד עם הבניה הבלתי חוקית הנובעת מהעדר תב"עות ותקציבי תכנון. בשלב הראשון הוצו משאבים להכנת תוכניות המתייחסות לבניה הקיימת בעיר מתוך מגמה להכשיר את המבנים שניתן להכשיר מצד אחד ולהסדיר הקצאת קרקעות לשתחים ציבוריים ולמבני ציבור.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

על פי הודעת משרד השיכון שפורסמה אתמול, עשר רשויות מקומיות הצליחו לעמוד בהישג הנדרש בשלב א' של התוכנית שכלל שלושה תנאים מרכזיים: הפקדה של תכניות מפורטות בהיקף של 50 יחידות דיור בסה"כ לכל הפחות בקרקע פרטית, אישור תכניות מפורטות בהיקף של 500 יחידות דיור בסה"כ להסדרה בבינוי הקיים. הפקדה של תכניות מפורטות בהיקף של 500 יחידות דיור בסה"כ אשר לפחות מחציתן בצפיפות של 8 יחידות דיור לדונם ומעלה. ביחד הצליחו עשרת הישובים להסדיר בניה של כ-5000 יחידות דיור קיימות שנבנו ללא היתרים, ובתכנון של 5000 יחידות דיור נוספות.

שרת הבינוי והשיכון יפעת שאשא-ביטון בכנס על בטיחות בבניה. (צילום: כפיר סיון)

המעבר לשלב ב' של התוכנית מזכה את אותן הרשויות בתקצוב נוסף של 112 מיליון שקלים המיועד לתכנון ולבינוי של תשתיות שיאפשרו הקמה של שכונות חדשות. למעשה בחלק גדול מהישובים מדובר בפעם הראשונה שייבנו בהם שכונות שלמות, בבניה רוויה בתכנון מראש הכולל הנחה של כל התשתיות הדרושות, הקצאת קרקעות לדרכים לשצ"פ ולמוסדות ציבור.

שרת הבינוי והשיכון יפעת שאשא ביטון אמרה על ההחלטה "אני מברכת על הכרעה נוספת שהתקבלה במשרד הבינוי והשיכון לאחר עבודה מאומצת". והוסיפה "ישנה חשיבות מכרעת להסדרת הבנייה במגזר הערבי ויישום החלטת ממשלה 922 משמעותית הן למגזר והן למדינת ישראל בכלל."

מנכ"ל המשרד בנימין דריפוס הוסיף כי "אנו פועלים יחד עם ההנהגה ביישובי המגזר הערבי בשיתוף פעולה הדוק ובכך ממשיכים במאמץ לצמצם את המחסור בדיור עבור המגזר הערבי בישראל, הן בתכנון ופיתוח והן במודל של בנייה רוויה והתחדשות עירונית".