לאחר מאבק של שמונה שנים נחתם באישור הממונה על השכר הסכם קיבוצי מיוחד ראשון במועצה הישראלית לצרכנות. ההסכם נחתם לפני כחודש אך אושר לאחרונה גם על ידי הממונה על השכר באוצר, והוא מסדיר לראשונה את תוספות השכר לעובדי המועצה ואת ביטול סכסוך העבודה הממושך בה.

בין ההישגים הבולטים בהסכם ניתן למנות העלאת שכר לעובדים בגובה של עד 15%, מענקים חד פעמיים עבור עמידה בתכניות עבודה, מהות ההסכם בקידום עדכוני שכר שלא קרו מזה שנים רבות, ועדכון שכרם של עובדים המשתכרים שכר מינימום. התוספות ניתנו רטרואקטיבית מחודש אפריל 2019.

"אני מברך את עובדי המועצה הישראלית לצרכנות" מסר יו"ר הסתדרות עובדי המדינה אריאל יעקובי. "מדובר בהסכם קיבוצי ראשון לעובדי המועצה שעוסק, בין היתר, בקידומי שכר וקובע כי שכר היסוד של העובדים לא יפחת מסך של 6,000 ש"ח. יישר כח לכל הגורמים המעורבים".

מנכ"ל המועצה לצרכנות, עופר מרום, ברך על ההסכם: "ההסכם הושג לרווחת עובדי המועצה לצרכנות, וציבור הצרכנים בישראל. אני מאמין כי התמריצים לעובדי המועצה רק יועילו ויקדמו את טובת הצרכנים הפונים. אני מבקש להודות לכל השותפים שהובילו להסכם זה ובראשם לשר הכלכלה ח"כ אלי כהן".

ההסכם הוא תולדה של משא ומתן בין יו"ר המועצה והמנכ"ל בפועל עופר מרום, נציג הממונה על השכר המלווה את המועצה מר שמואל אפלבוים, ועד עובדי המועצה הישראלית לצרכנות בראשות היו"ר יהודית לאטי, ונציג הסתדרות עובדי המדינה המלווה את הוועד עדי בן עמי.

המועצה לצרכנות הוקמה כבר ב-1966 כחלק ממשרד התעשיה והמסחר, במטרה לפעול להגנת הצרכנים ושמירת זכויותיהם, וכן לחינוך לצרכנות נבונה. לאחר ביקורת כי התקצוב שלה מייצר ניגוד עניינים מול המדינה, היא הפכה לחברה ממשלתית בבעלות משותפת של המדינה ושל מכון התקנים, כאשר שר הכלכלה ממנה את יו"ר הדירקטוריון וקובע את תקציב הארגון. בשנת 2008 נחקק בכנסת "חוק המועצה הישראלית לצרכנות", בו הוגדר לראשונה בחוק מעמדה של המועצה כגוף עצמאי שמטרתו לפעול לטובת הצרכן.

אחד מתחומי הפעילות המרכזיים של המועצה הוא סיוע משפטי לאזרחים בתלונות פרט של צרכנים כנגד חברות במשק. בתחילת דרכה היא מנתה עובדים בודדים, אך בשני העשורים האחרונים חל גידול בפעילותה, ומ-13 עובדים בראשית שנות האלפיים ותקציב של 6-4 מיליון שקלים, פועלים בה כיום כ-50 עובדים ותקציבה עומד על כ-11 מיליון שקלים.