ביום שלישי יחול יום המודעות הבינלאומי לאנשים עם מוגבלויות, ומנתוני סקר הלמ"ס לשנת 2018 ניתן להבין כי המוגבלות איתה מתמודדים חלק מאיתנו, היא רק חלק ממכלול האתגרים הכלכליים, החברתיים והנפשיים, המגיעים לצידה בישראל של ימינו.

מהסקר עולה באופן ברור כי אנשים עם מוגבלות חמורה חשים יותר בדידות, מרוצים פחות מהקשר עם בני משפחה וחברים, אופטימיים פחות, ונותנים פחות אמון בבני אדם אחרים. בקרב בני 64-20, 16% מהאנשים עם מוגבלות חשים בדידות לעיתים קרובות, לעומת 4% בשאר האוכלוסייה. 15% חשים שאין להם למי לפנות בשעת מצוקה, 5% בשאר האוכלוסייה. ל-16% אין קשרים עם חברים, לעומת 6% משאר האוכלוסייה. 71% מהאנשים עם מוגבלות חושבים שיש להיזהר ממרבית האנשים לעומת 56% בקרב שאר האוכלוסייה.

מתוך לקט נתונים לרגל היום הבין-לאומי למען זכויות אנשים עם מוגבלות (למ"ס)

בקרב בני 65 ומעלה המצב חריף יותר, 22% מהאנשים עם מוגבלות חשים בדידות לעיתים קרובות, 12% חשים שאין להם למי לפנות בשעת מצוקה, ול-27% אין קשרים עם חברים

בקרב בני 64-20 28% מהאנשים עם מוגבלות אינם מרוצים מחייהם, לעומת 8% משאר האוכלוסייה. 13% חושבים שחייהם יהיו פחות טובים בשנים הקרובות, לעומת 3% משאר האוכלוסייה, ו-61% אינם מרוצים ממצבם הכלכלי. 

תעסוקה, הכנסה והקשר למצבים הנפשיים והחברתיים

מתוך לקט נתונים לרגל היום הבין-לאומי למען זכויות אנשים עם מוגבלות (למ"ס)

 

מצב התעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלויות מטריד, ואף יכול להוות חלק ארי מהמצבים הנפשיים והחברתיים הכרוכים בחווית החיים עם מוגבלות. 47% מהמועסקים עם מוגבלות מתקשים (או מתקשים מאוד) לכסות את ההוצאות החודשיות השוטפות של משק הבית, לעומת 27% מהמועסקים ללא מוגבלות. 52% מהאנשים עם מוגבלות בגילאי 25-64 מועסקים, זאת לעומת 81% בקרב אנשים ללא מוגבלות. עבודתם של 57% מהמועסקים עם מוגבלות קשורה לתחום לימודיהם לעומת 67% מהמועסקים ללא מוגבלות. 30% משתכרים עד 5,000 ש"ח ברוטו בחודש, לעומת 13% מהמועסקים ללא מוגבלות. 74% מועסקים במשרה מלאה ו-26% מועסקים במשרה חלקית, לעומת 85% ו-15%, בהתאמה בקרב השאר.

שכרם של 49% מהשכירים עם מוגבלות עלה מאז שהתחילו לעבוד בעבודתם הנוכחית ושכרם של 11% ירד, לעומת 63% ו-5%, בהתאמה בקרב שאר המועסקים. 21% מהמועסקים עם מוגבלות אינם מרוצים מעבודתם ו-50% אינם מרוצים מהכנסתם מעבודה (לעומת 12% ו-39%, בהתאמה בקרב מועסקים ללא מוגבלות). 26% מהשכירים עם מוגבלות קודמו בעבודתם ב-10 השנים האחרונות, לעומת 41% בקרב שאר המועסקים.

מתוך לקט נתונים לרגל היום הבין-לאומי למען זכויות אנשים עם מוגבלות (למ"ס)

 

 

מהסקר עולה כי 33% מהאנשים עם מוגבלות בגילאי 20-64 חשו אפליה כלשהי בשנה האחרונה ו-14% חשו אפליה בשל מוגבלותם. 90% סבורים שיש לתת העדפה מתקנת בעבודה או בלימודים לאנשים עם מוגבלות. ו-42% חושבים שאנשים עם מוגבלות הם קבוצת האוכלוסייה הראויה ביותר להעדפה מתקנת.

חלק מהחברה

לפי הסקר החברתי 2018 ל-14% מבני 20 ומעלה (כ-786 אלף איש) יש מוגבלות תפקודית חמורה, 15% מהנשים ו-13% מהגברים. שכיחות המוגבלות התפקודית עולה עם הגיל ומגיעה ל-24% בגיל 74-65 (24% מהנשים ו-25% מהגברים) ול-54% בגיל 75 ומעלה (61% מהנשים ו-44% מהגברים).

בלמ"ס מדגישים כי אדם עם מוגבלות תפקודית חמורה הוא מי שמתקשה קושי רב, או שכלל אינו יכול לעשות לפחות אחת מהפעולות האלה: לראות, לשמוע, ללכת או לעלות במדרגות, להתלבש או להתרחץ בעצמו, לזכור או להתרכז. ההגדרה הזו היא בינלאומית