הגרעון ל-12 החודשים האחרונים עומד על 3.7% מהתמ"ג, כך עולה מנתוני ביצוע התקציב שפרסם היום (רביעי) משרד האוצר. מדובר בשיעור גבוה מיעד הגרעון, שעומד על 2.9%, אך נמוך מהתחזיות שדיברו על כך שיחצה את רף ה-4%. חודש נובמבר עצמו נגמר דווקא בעודף תקציבי של חצי מיליארד שקלים, הנובע מדחיית תשלומים בחודש אוקטובר.

בסה"כ מתחילת השנה נמדד גרעון של 37.1 מיליארד שקלים לעומת יעד של 40.2 מיליארד שקלים. חודש דצמבר לרוב מתאפיין בהוצאות גבוהות, לכן ניתן לצפות שהגרעון יחצה את היעד במיליארדים בודדים, ובפחות מאחוז סה"כ, כשהערכה האחרונה שניתנה מתייחסת לשיעור של 3.7% בשנת התקציב כולה.

יש לציין שמדובר בפספוס נמוך יותר מזו שנרשם בסיכום 2017 – אז היה רחוק הגרעון בפועל רחוק ב-0.9% מהיעד. העובדה שאז לא הועברה ביקורת על התנהלות משרד האוצר נובעת כנראה מהעובדה שהפספוס היה לכיוון השני: מעט מידי כסף יצא על הציבור בישראל, דבר שבדעת הקהל הכלכלית בישראל כנראה נתפס בעין יפה יותר.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

מתחילת השנה הוציאה הממשלה 353 מיליארד דולר – 88.9% מהתקציב המקורי (זאת לאחר 91.6% מהשנה). המשרדים הכלכליים מובילים באחוזי הביצוע – כשלמעשה הם חרגו מתכנון התקציב והוציא 101.8% מהתקציב שהוקצה להם. הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב-8.2%, והוצאות מערכת הביטחון עלו ב-1.4%. הוצאת המשרדים החברתיים גדלה ב-7.1%, זאת לעומת תכנון של 5.8%. מערכת הביטחון דווקא הוציאה פחות מהמתוכנן ב-0.3%.

בסך הכל התאפיינה המחצית הראשונה של 2019 בהוצאה גבוהה מהתכנון, בעוד המחצית השנייה של השנה מתקרבת ליעדי התכנון שנקבעו.

הוצאות הממשלה מול התכנון, תקציב 2019 (משרד האוצר)

מתחילת השנה הסתכמו הכנסות הממשלה ב-315.9 שקלים, 88.5% מההכנסות שתוכננו לשנה כולה (356.7 מיליארד שקלים), וזאת לאחר 91.6% מהשנה. למרות החולשה היחסית בתחום ההכנסות, מדובר בעלייה ריאלית של 2.8% לעומת שנה שעברה. המרכיב שהתחזק במידה הגדולה ביותר הוא מסים ישירים שעלו ב-4.3% מתחילת שנה. באוצר מציינים כי נתוני המגמה בין השנים 2013-2017 הצביעו על גידול של 6%, ובתחילת 2018 הוא התמתן לקצב של 1% עד 2%.

בחודש נובמבר 2019 הסתכמו ההכנסות ממסים עקיפים ב-12.7 מיליארד ש"ח. הכנסות אלו כוללות סכום  של כ-1.0 מיליארד ש"ח שנרשם בימים הראשונים של חודש נובמבר אך שייך לחודש אוקטובר. בניכוי סכום זה, הסתכמה הגבייה בחודש נובמבר 2019 ב-11.7 מיליארד ש"ח לעומת 11.2 מיליארד ש"ח בנובמבר 2018. בשיעורים אחידים, גביית המסים העקיפים עלתה ב-3%.

ההכנסות ממסים ישירים הסתכמו בנובמבר 2019 ב-15.1 מיליארד ש"ח. הכנסות אלו כוללות סכום של כ-1.2 מיליארד ש"ח שנרשם בימים הראשונים של חודש נובמבר אך שייך לחודש אוקטובר. בניכוי סכום זה, הסתכמה הגבייה בחודש נובמבר 2019 ב-13.9 מיליארד ש"ח לעומת 13.1 מיליארד ש"ח בנובמבר 2018. בשיעורים אחידים, גביית המסים הישירים עלתה ב-6%. כאמור העלייה המהירה במסים ישירים נבעה בחלקה מעלייה חדה במיסוי מקרקעין לעומת רמת גבייה נמוכה בנובמבר 2018. במצטבר בתקופה ינואר – נובמבר 2019 העלייה מתונה יותר ומגיעה ל- 4% לעומת ינואר – נובמבר 2018.