22% מהישראלים נמצאים במשיכת יתר כרונית. כך עולה מדו"ח של הלמ"ס העוסק בנכסים הפיננסים של משקי הבית בישראל. עוד עולה מן הדו"ח כי 42% (כמיליון משקי בית) נכנסו למשיכת יתר במהלך חודש אחד לפחות בשנה האחרונה וכי ל-5% מהישראלים נחסם החשבון בשנה האחרונה. 

על פי הדו"ח, ל-97.5% מהאוכלוסיה בישראל יש חשבון בנק. בקרב האוכלוסיה היהודית מדובר ביותר מ-99% ממשקי הבית לעומת 87% בחברה הערבית. הבדל ניכר נמצא גם בין עשירוני הכנסה כש ל-9% ממשקי בית הנמנים על העשירון התחתון אין חשבון בנק. עוד נמצאה התאמה בין מספר שנות הלימוד של ראש משק הבית לשיעור המחזיקים בחשבון בנק.

סניף בנק ברהט. רק ל-87% ממשקי הבית הערביים ישנו חשבון בנק (צילום: הדס פרוש פלאש90)

בניגוד לאמונה הרווחת, רובנו דווקא מצליחים לשמור על יתרה בחשבון רוב הזמן. יתר על כן, שיעור הישראלים הנמצאים במשיכת יתר הולך ויורד בשנים האחרונות, זאת בזכות מדיניות שמוביל בנק ישראל להגבלת האשראי הבנקאי הניתן במסגרת משיכת ייתר.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

42% ממשקי הבית שהשתתפו בסקר דיווחו כי נכנסו למשיכת יתר לפחות בחודש אחד במהלך 2018. זאת לעומת 54% שדיווחו על כך ב-2014. 22% מהנשאלים דיווחו ב-2018 כי הם נמצאים במשיכת יתר לפחות עשרה חודשים, כלומר, נמצאים במצב כרוני של משיכת יתר, וזאת לעומת 28% בסקר שנערך ב-2014. אחת הסיבות להפחתה בהיקף השימוש במשיכת יתר היא ההגבלה שקבע בנק ישראל על היכולת של הבנקים לספק מסגרת אשראי באופן חד צדדי ברגע שהלקוח נכנס למשיכת יתר. הסבר נוסף לירידה בהיקף השימוש במשיכת יתר הוא הגדלת היקפי האשראי שהישראלים מקבלים במסגרת כרטיסי האשראי.

עוד עולה מנתוני הלמ"ס כי 26% ממשקי הבית בישראל קיבלו פניה מהבנק (מכתב או טלפון) בעקבות חריגה ממסגרת האשראי. כ-60,000 משפחות שהן 5% מהאוכלוסיה דיווחו על כך שחשבונן נחסם בעקבות משיכת יתר. 3% דיווחו על חסימה שנמשכה למעלה מחודש.

אשראי ומשכנתאות

עוד עולה מהדו"ח כי כ-16% ממשקי הבית בישראל (כ-1.3 מיליון נפש) לא מחזיקים בכרטיס אשראי, בהם 51% ממשקי הבית הערביים. 71% ממשקי הבית ביצעו במהלך 2018 רכישה הכוללת פריסת תשלומים.

אישה קונה מזון בסופרמרקט. ארכיון. למצולמים אין קשר לכתבה (צילום: נתי שוחט פלאש 90)

בנוסף, ל-27% מהישראלים ישנה משכנתא פעילה, כאשר שיעור משקי הבית המחזיקים במשכנתא גבוה יותר בעשירונים הגבוהים לעומת העשירונים הנמוכים. בחמישון התחתון רק ל-14% ממשקי הבית יש משכנתא לעומת 33% בחמישון העליון. הסכום הממוצע של יתרת המשכנתא עומד על כחצי מיליון שקלים.

חיסכון והשקעה

71% ממשקי הבית שהשתתפו בסקר דיווחו על כך שהם מחזיקים בחיסכון ארוך טווח אחד לפחות (פנסיה, קופת גמל וכו'). 10% מהישראלים מחזיקים השקעה במניות (שאיננה במסגרת החיסכון הפנסיוני), כשלמשקי הבית מהחמישונים העליונים עדיפות ברורה בנושא זה כש-29% מהחמישון העליון, 18% מהחמישון השני ו-0% בשני החמישונים התחתונים מחזיקים בהשקעה במניות.